Cần Thơ: Nỗ lực thu hẹp bất bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 22-02-2019

Các cấp Hội phụ nữ Cần Thơ thường xuyên tuyên truyền Luật BĐG và Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 38.920 người (chiếm 3,18% tổng số dân), đa số sống ở nông thôn, điều kiện kinh tế, đời sống còn ở mức thấp. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong BĐG, nâng cao vị thế của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới (BĐG), thành phố Cần Thơ đã triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”.

Từ những khó khăn...

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) thành phố Cần Thơ, trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động khu vực nông thôn có gần 40% nữ giới chưa qua đào tạo, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tập trung ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa. Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Hội LHPN thành phố Cần Thơ cho biết, một trong những nguyên nhân đó là phụ nữ vùng sâu vùng xa ít cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm. Nhiều người đi làm cả ngày, về nhà phải một mình đảm đương việc nội trợ, chăm sóc con cái mà vẫn không được cho là lao động chính trong nhà. Ngoài ra, ở những vùng đặc biệt khó khăn, hầu hết chị em đều mang tâm lý tự ti, mặc cảm, chưa thực sự cố gắng vươn lên. Nhiều người còn mơ hồ về Luật BĐG cho dù cán bộ xã, huyện đã tích cực giải thích, tuyên truyền

Theo ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, từ khi thực hiện Chương trình quốc gia BĐG năm 2011 đến nay, Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả, thu hẹp dần khoảng cách về bất bình đẳng. Trong đó những kiến thức về BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, các hoạt động BĐG tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn đang gặp không ít thách thức do tư tưởng địa phương, xem nhẹ vai trò của phụ nữ. Nhiều phụ nữ phải san sẻ gánh nặng mưu sinh với gia đình nhưng bản thân lại phải cam chịu, không được học hành, giao lưu, tiếp xúc với xã hội.

Đẩy mạnh thu hẹp BĐG

Thông qua Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, thành phố Cần Thơ tập trung nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực hiện BĐG ở vùng dân tộc thiểu số với nhiều nhiệm vụ then chốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG với nhiều hình thức nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người. Các đơn vị giáo dục, nhất là các trường lớp bán trú và dân tộc nội trú đẩy mạnh đưa nội dung BĐG, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vào trường học. Đồng thời, lồng ghép tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các tiểu phẩm tuyên truyền về pháp luật BĐG tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế kém phát triển.

Đặc biệt, thành phố Cần Thơ cũng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện BĐG cho đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với nhiều hoạt động thiết thực, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ làm công tác dân tộc địa phương; 50% cán bộ làm công tác liên quan đến BĐG ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về BĐG; 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về BĐG. Tất cả hệ thống trường học bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và BĐG với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi. Từ 30-50% các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng mô hình về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.  

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...
Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...