Hiệu quả khi áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều

Ngày cập nhật: 23-12-2018

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao
Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đảm bảo được tính công khai, minh bạch, khách quan và chính xác.

Nói về tính khả thi việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã đảm bảo được tính khả thi. Thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở sau khi được triển khai chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều để xác định hộ nghèo đa chiều bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và chính xác hơn so với giai đoạn trước. Quá trình triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận đa chiều tại cơ sở nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Sau 3 năm triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái không phát sinh các khó khăn, vướng mắc lớn.

Tính phù hợp các chiều, các chỉ số đo lường và các ngưỡng thiếu hụt cơ bản có sự phù hợp với thực tiễn kinh tế xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt đã được thiết kế cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, vì vậy khi triển khai áp dụng có nhiều thuận lợi, dễ thu thập thông tin và tính điểm.

Do việc đánh giá được định lượng bằng các điểm số cụ thể nên giúp cho việc công khai, minh bạch kết quả điều ra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương được chính xác và dễ dàng. Việc kết hợp giữa xác định thu nhập của hộ gia đình thông qua đánh giá các đặc điểm về nhân lực, tài sản và xem xét mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đã phản ánh toàn diện các mặt đời sống của hộ gia đình.

Tuy nhiên bên cạnh đó, các chiều, các chỉ số đo lường nghèo hiện nay cũng còn một số điểm chưa hợp lý như: chưa xem xét đến các yếu tố về nguồn gốc tài sản (đi thuê, đi mượn, biếu, tặng …); về giá trị tài sản (cùng là một chiếc xe máy, ti vi nhưng giá trị có thể chênh lệch nhau vài chục triệu đồng nhưng tính điểm bằng nhau là không công bằng); hoặc nhóm hộ ở khu vực thị trấn, phường có tham gia làm nông nghiệp như chăn nuôi, có đất đai sản xuất nông nghiệp lại không được tính điểm ở nội dung này dẫn đến không bình đẳng giữa các hộ ở khu vực thành thị và nông thôn.

Tình hiệu quả về cơ bản việc áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều đã đem lại những hiệu quả cao hơn so so với giai đoạn trước, khắc phục được những nhược điểm của việc áp dụng chuẩn nghèo thu nhập trước đây như: Ở giai đoạn trước rất khó xác định chính xác, đầy đủ các khoản chi tiêu và thu nhập của các hộ, do hộ dângiấu thu nhập hoặc không cung cấp đủ thông tin thu nhập; kết quả xác định hộ nghèo, cận nghèo còn bị chi phối bởi các yếu tố thân quen, dòng họ trong công đồng dân cư…,dẫn đến xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo không thật sự chính xác, không công bằng, khách quan giữa các hộ dân.

Khi chuyển sang áp dụng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đã giúp cho việc rà soát hộ nghèo rõ ràng, chính xác, công bằng hơn so với giai đoạn trước và đánh giá hộ nghèo một cách toàn diện các mặt đời sống kinh tế, xã hội của các hộ hơn. Trên cơ sở đó giúp địa phương, cơ sở đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát thực với hoàn cảnh của từng hộ nghèo, góp phần giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...
Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...