Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2018

Ngày cập nhật: 19-12-2018
Sáng 18/12/2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.
Bí thư Đảng ủy khối Lê thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nổi bật là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội cũng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Trong đó, sâu sát cơ sở, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy hoạt động của hội viên là trung tâm, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát hoạt động công tác hội. Tổ chức Hội nghị Tọa đàm vai trò của Cựu chiến binh khối và cơ sở trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh….

 Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức tốt các hoạt động của hội tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng của quân đội cho thế hệ trẻ, thăm hỏi, động viên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ lớn của đất nước như tết cổ truyền, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày 30/4 ngày 19/5 ngày 27/7. Đặc biệt, xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đồng chí cựu binh, thăm chiến trường xưa... góp phần tích cực đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh…

 Phát huy hiệu quả đạt được năm 2019, Hội Cựu chiến binh Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% tổ chức hội, cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% hội viên khối 487 đạt lao động tiên tiến, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% tổ chức hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cơ sở xây dựng 1 mô hình thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”… Ngoài ra, năm 2019, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, giáo dục tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và làm tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biểu dương kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Nhằm triển khai tốt nhiệm vụ năm 2019, ngoài kế hoạch đã đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, cần xác định rõ lộ trình, gắn nội dung chương trình xuyên suốt với tất cả các mục tiêu từ công tác tuyên truyền, củng cố hoạt động công tác Hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến việc thực hiện các phong trào cựu chiến binh gương mẫu…

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua đã vinh dự được nhận bằng khen và giấy khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...