Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2018

Ngày cập nhật: 19-12-2018
Sáng 18/12/2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.
Bí thư Đảng ủy khối Lê thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nổi bật là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội cũng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Trong đó, sâu sát cơ sở, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy hoạt động của hội viên là trung tâm, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát hoạt động công tác hội. Tổ chức Hội nghị Tọa đàm vai trò của Cựu chiến binh khối và cơ sở trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh….

 Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức tốt các hoạt động của hội tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng của quân đội cho thế hệ trẻ, thăm hỏi, động viên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ lớn của đất nước như tết cổ truyền, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày 30/4 ngày 19/5 ngày 27/7. Đặc biệt, xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đồng chí cựu binh, thăm chiến trường xưa... góp phần tích cực đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh…

 Phát huy hiệu quả đạt được năm 2019, Hội Cựu chiến binh Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% tổ chức hội, cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% hội viên khối 487 đạt lao động tiên tiến, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% tổ chức hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cơ sở xây dựng 1 mô hình thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”… Ngoài ra, năm 2019, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, giáo dục tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và làm tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biểu dương kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Nhằm triển khai tốt nhiệm vụ năm 2019, ngoài kế hoạch đã đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, cần xác định rõ lộ trình, gắn nội dung chương trình xuyên suốt với tất cả các mục tiêu từ công tác tuyên truyền, củng cố hoạt động công tác Hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến việc thực hiện các phong trào cựu chiến binh gương mẫu…

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua đã vinh dự được nhận bằng khen và giấy khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...
Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...