Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2018

Ngày cập nhật: 19-12-2018
Sáng 18/12/2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.
Bí thư Đảng ủy khối Lê thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nổi bật là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội cũng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Trong đó, sâu sát cơ sở, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy hoạt động của hội viên là trung tâm, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát hoạt động công tác hội. Tổ chức Hội nghị Tọa đàm vai trò của Cựu chiến binh khối và cơ sở trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh….

 Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức tốt các hoạt động của hội tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng của quân đội cho thế hệ trẻ, thăm hỏi, động viên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ lớn của đất nước như tết cổ truyền, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày 30/4 ngày 19/5 ngày 27/7. Đặc biệt, xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đồng chí cựu binh, thăm chiến trường xưa... góp phần tích cực đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh…

 Phát huy hiệu quả đạt được năm 2019, Hội Cựu chiến binh Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% tổ chức hội, cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% hội viên khối 487 đạt lao động tiên tiến, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% tổ chức hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cơ sở xây dựng 1 mô hình thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”… Ngoài ra, năm 2019, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, giáo dục tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và làm tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biểu dương kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Nhằm triển khai tốt nhiệm vụ năm 2019, ngoài kế hoạch đã đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, cần xác định rõ lộ trình, gắn nội dung chương trình xuyên suốt với tất cả các mục tiêu từ công tác tuyên truyền, củng cố hoạt động công tác Hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến việc thực hiện các phong trào cựu chiến binh gương mẫu…

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua đã vinh dự được nhận bằng khen và giấy khen của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành
Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành