Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ điều dưỡng sức khỏe cho người có công

Ngày cập nhật: 04-12-2018
Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tiếp tục bàn thảo, xem xét ban hành Nghị quyết về “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt, ưu tiên cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người có công với cách mạng và thân nhân, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Hiện nay, toàn tỉnh có 10.320 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chế độ điều dưỡng. Trong đó, có 351 người thuộc diện điều dưỡng một năm một lần và 9.978 người thuộc diện điều dưỡng 2 năm một lần. Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, quy định mức chi điều dưỡng tập trung là 2.220.000 đồng/người/lần và điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Điều kiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh

hiện đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người có công

đến điều dưỡng tập trung tại Trung tâm.

Song từ năm 2012 đến nay, ngoài mức hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định của Trung ương, tỉnh đã sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể: Điều dưỡng tập trung là 1.400.000 đồng/người/đợt và điều dưỡng tại nhà là 700.000 đồng/người/đợt. Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh đều thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh từ 2 đến 8 tỷ đồng/năm để bổ sung thêm vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh được sử dụng hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ kinh phí tổ chức tham quan (tính theo chi phí thực tế) cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng tập trung. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 30.238 lượt người (14.157 lượt người điều dưỡng tập trung và 16.081 lượt người điều dưỡng tại nhà) được hưởng chế độ điều dưỡng và 21.297 lượt người được hỗ trợ kinh phí tham quan trong thời gian điều dưỡng tập trung từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh và việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh bổ sung vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đến nay không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua để ban hành Nghị quyết “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được nhận hỗ trợ là người có công với cách mạng và thân nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh thuộc đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo, tỉnh quy định mức hỗ trợ thêm cụ thể như sau: Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh được hỗ trợ tiền ăn 1.400.000 đồng/người/đợt và hỗ trợ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước là 860.000 đồng/người/đợt. Đối với điều dưỡng tại nhà mức hỗ trợ là 700.000 đồng/người/đợt.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách địa phương và được cân đối giao trong chi ngân sách hằng năm cho các địa phương, đơn vị để thực hiện. Chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân quy định tại dự thảo Nghị quyết này khi được HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua sẽ được áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.
Ông Nguyễn Trọng Kha, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi thật sự vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có công. Bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của tỉnh thời gian qua đã thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Mong rằng, các chính sách mới của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy được ý nghĩa tri ân với người có công, tạo nguồn động viên và góp phần thiết thực chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...
Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...