Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ điều dưỡng sức khỏe cho người có công

Ngày cập nhật: 04-12-2018
Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tiếp tục bàn thảo, xem xét ban hành Nghị quyết về “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt, ưu tiên cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người có công với cách mạng và thân nhân, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Hiện nay, toàn tỉnh có 10.320 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chế độ điều dưỡng. Trong đó, có 351 người thuộc diện điều dưỡng một năm một lần và 9.978 người thuộc diện điều dưỡng 2 năm một lần. Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, quy định mức chi điều dưỡng tập trung là 2.220.000 đồng/người/lần và điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Điều kiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh

hiện đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người có công

đến điều dưỡng tập trung tại Trung tâm.

Song từ năm 2012 đến nay, ngoài mức hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định của Trung ương, tỉnh đã sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể: Điều dưỡng tập trung là 1.400.000 đồng/người/đợt và điều dưỡng tại nhà là 700.000 đồng/người/đợt. Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh đều thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh từ 2 đến 8 tỷ đồng/năm để bổ sung thêm vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh được sử dụng hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ kinh phí tổ chức tham quan (tính theo chi phí thực tế) cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng tập trung. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 30.238 lượt người (14.157 lượt người điều dưỡng tập trung và 16.081 lượt người điều dưỡng tại nhà) được hưởng chế độ điều dưỡng và 21.297 lượt người được hỗ trợ kinh phí tham quan trong thời gian điều dưỡng tập trung từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh và việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh bổ sung vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đến nay không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua để ban hành Nghị quyết “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được nhận hỗ trợ là người có công với cách mạng và thân nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh thuộc đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo, tỉnh quy định mức hỗ trợ thêm cụ thể như sau: Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh được hỗ trợ tiền ăn 1.400.000 đồng/người/đợt và hỗ trợ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước là 860.000 đồng/người/đợt. Đối với điều dưỡng tại nhà mức hỗ trợ là 700.000 đồng/người/đợt.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách địa phương và được cân đối giao trong chi ngân sách hằng năm cho các địa phương, đơn vị để thực hiện. Chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân quy định tại dự thảo Nghị quyết này khi được HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua sẽ được áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.
Ông Nguyễn Trọng Kha, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi thật sự vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có công. Bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của tỉnh thời gian qua đã thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Mong rằng, các chính sách mới của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy được ý nghĩa tri ân với người có công, tạo nguồn động viên và góp phần thiết thực chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành
Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành