Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ điều dưỡng sức khỏe cho người có công

Ngày cập nhật: 04-12-2018
Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tiếp tục bàn thảo, xem xét ban hành Nghị quyết về “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt, ưu tiên cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người có công với cách mạng và thân nhân, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Hiện nay, toàn tỉnh có 10.320 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chế độ điều dưỡng. Trong đó, có 351 người thuộc diện điều dưỡng một năm một lần và 9.978 người thuộc diện điều dưỡng 2 năm một lần. Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, quy định mức chi điều dưỡng tập trung là 2.220.000 đồng/người/lần và điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Điều kiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh

hiện đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người có công

đến điều dưỡng tập trung tại Trung tâm.

Song từ năm 2012 đến nay, ngoài mức hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định của Trung ương, tỉnh đã sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể: Điều dưỡng tập trung là 1.400.000 đồng/người/đợt và điều dưỡng tại nhà là 700.000 đồng/người/đợt. Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh đều thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh từ 2 đến 8 tỷ đồng/năm để bổ sung thêm vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh được sử dụng hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ kinh phí tổ chức tham quan (tính theo chi phí thực tế) cho người có công với cách mạng và thân nhân trong thời gian điều dưỡng tập trung. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 30.238 lượt người (14.157 lượt người điều dưỡng tập trung và 16.081 lượt người điều dưỡng tại nhà) được hưởng chế độ điều dưỡng và 21.297 lượt người được hỗ trợ kinh phí tham quan trong thời gian điều dưỡng tập trung từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân theo Quyết định số 1273/2012/QĐ-UBND ngày 1/6/2012 của UBND tỉnh và việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh bổ sung vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đến nay không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua để ban hành Nghị quyết “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021”.
Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được nhận hỗ trợ là người có công với cách mạng và thân nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh thuộc đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo, tỉnh quy định mức hỗ trợ thêm cụ thể như sau: Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh được hỗ trợ tiền ăn 1.400.000 đồng/người/đợt và hỗ trợ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước là 860.000 đồng/người/đợt. Đối với điều dưỡng tại nhà mức hỗ trợ là 700.000 đồng/người/đợt.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách địa phương và được cân đối giao trong chi ngân sách hằng năm cho các địa phương, đơn vị để thực hiện. Chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân quy định tại dự thảo Nghị quyết này khi được HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua sẽ được áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.
Ông Nguyễn Trọng Kha, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi thật sự vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có công. Bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của tỉnh thời gian qua đã thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Mong rằng, các chính sách mới của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy được ý nghĩa tri ân với người có công, tạo nguồn động viên và góp phần thiết thực chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...