Nâng cao chất lượng báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 04-12-2018

Bàn chủ trì Hội thảo
Trong khuôn khổ Dự án “An toàn và sức khỏe cho người lao động - An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ” (GLO/14/20/USA), ngày 4/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y Tế và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo tham vấn “Cải thiện hệ thống báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TBXH); Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế); ông Nick Levintow, Cố vấn trưởng Dự án “An toàn và sức khỏe cho người lao động - An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ”.

Theo báo cáo năm 2017 ở Việt Nam đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó: số vụ TNLĐ chết người là 898 vụ, số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên là 101 vụ; số người chết là 928 người, số người bị thương nặng là 1.915 người, nạn nhân là lao động nữ là 2.727 người.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục Aan toàn Lao động đánh giá: Trên thực tế, nhiều địa phương chưa thực hiện việc báo cáo tình hình tai nạn lao động theo đúng mẫu và thời gian quy định, một số còn không có báo cáo TNLĐ theo loại hình doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc số liệu báo cáo không đầy đủ. Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở LĐ-TBXH rất thấp. Trong năm 2017, chỉ  có khoảng 5,4% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động, (năm 2016 khoảng 9,5%). Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa nghiêm, chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chưa chính xác, chưa đánh giá đúng tình hình thực tế tai nạn lao động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ báo cáo tai nạn lao động thấp là hệ thống thống kê báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn có những bất cập, khó thưc hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Ông Nick Levintow, Cố vấn trưởng Dự án, thông tin về tình hình TNLĐ trên thế giới của ILO thì trên thế giới trung bình cứ 15s có 1 người chết về TNLĐ và BNN, 1 ngày thì có 6.400 chết và một năm là 2,78 triệu người chết về TNLĐ va BNN. Ước tính thiệt hại từ TNLĐ va BNN chiếm 4/% GDP toàn cầu. Nâng cao kiến thức và nhận thức của các bên liên quan và cộng đồng là việc làm rất quan trọng nhằm giảm thiểu TNLĐ và BNN. “Việc làm bền vững là phải an toàn ”. Ông Nick Levintow nhấn mạnh.

Dưới góc độ  cơ quan quản lý về BNN, bà Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục quản lý môi trưởng y tế (Bộ Y tế), cho biết: Dữ liệu, chất lượng báo cáo của địa phương và Bộ, ngành chưa đầy đủ, kịp thời gian. Số liệu khám BNN và giám định BNN luôn không đồng nhất. Thủ tục giám định BNN phúc tạm nên số liệu BNN luôn thấp hơn so với thực tế. Nhân lực thực hiện công tác báo cáo kiêm nhiệm, thiếu và luân chuyển nhiều, thiếu kiếm thức và kinh nghiệm...

Ông Hà Tất Thắng còn cho rằng, phòng ngừa TNLĐ và BNN là vấn đề cần được ưu tiên và  yếu tố cơ bản quan trọng góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu TNLĐ và BNN. Để đạt thành công trong công tác phòng ngừa là phải có những thông tin rõ ràng về  an toàn vệ sinh lao động, số vụ TNLĐ và BNN, mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân. Không có dữ liệu kịp thời, chính xác và cụ thể thì sẽ rất khó khăn để phát triển các chương trình ở cấp quốc gia. Do đó, không chỉ ở Việt Nam mà mỗi quốc gia cần làm tốt chức năng và hiệu quả hệ thống báo cáo và thống kê TNLĐ và BNN. Hiện, Bộ LĐ-TBXH đã giao cho Cục An toàn Lao động xây dựng dự án lớn về Cơ sở dữ liệu ATVSLĐ, nhằm kết nối thông tin ATVSLĐ giữa Trung ương và địa phương, xã, phường, doanh nghiệp... Khi dự án hoàn thành công tác báo cáo sẽ được thực hiện thông qua hệ thống mạng, giúp cho công tác quản lý ATVSLĐ rất nhanh chóng và thuận lợi, chính xác...

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...
Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...