Chung tay vì một cộng đồng của cơ hội và bình đẳng, vì một ASEAN không có ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày cập nhật: 26-10-2018

Các Trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Chiều ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung,bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Lê Thị Nga, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà, Ông Kung Phoak, Phó Trưởng Ban Thư ký Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, các Đại sứ của các nước thành viên ASEAN và các trưởng đoàn Bộ trưởng Phụ nữ của các nước ASEAN, cùng các đại diện bộ, ngành liên quan của Việt Nam...

Tại Lễ bàn giao vị trí Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3, Bà Rhodora Bucoy- Bộ trưởng của Philipin, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 2 muốn truyền tinh thần đoàn kết và hợp tác tới các nước ASEAN vì đó chính là nguồn lực chính thúc đẩy các nước có thể tiến được xa hơn nữa trong công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái. Theo bà Rhodora Bucoy, mục tiêu SDG 5 là thúc đẩy sự tham gia tích cực và hiệu quả của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, là động lực chính tạo ra sự phát triển bền vững, đảm bảo bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là một nền tảng cần thiết để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Quan trọng hơn là tầm nhìn của  cộng đồng ASEAN đến năm 2025 đảm bảo cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái, những đối tượng dễ tổn thương nhất. Các nước ASEAN cam kết lấy con người làm trung tâm, 3 văn kiện về phụ nữ được thông qua, đảm bảo quyền của phụ nữ và quyền con người, giải quyết những bất cập còn tồn tại trong xã hội, ASEAN sẽ đảm bảo sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái,... Với sự nỗ lực của các nước thành viên, cùng với sáng kiến của Việt Nam, cũng như sáng kiến của các nước khác, chúng ta đã có bước ban đầu đảm bảo lồng ghép những nội dung về giới vào các trụ cột của ASEAN..., bà cũng đề cập tới những thách thức như về vấn đề giảm nghèo, nhóm yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi.  

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3, giai đoạn 2018 – 2021, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn Philipin đã chung tay cùng các nước thành viên trong khu vực để hiện thực hóa các tuyên bố và cam kết chính trị ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển cũng như xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong thời gian qua, ASEAN đã có những bước tiến quan trọng về bình đẳng giới cũng như tăng cường quyền năng, vai trò của phụ nữ và trẻ em, như tuyên bố tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu phát triển bền vững có đáp ứng giới, Tuyên bố Manila về lồng ghép, tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ trong ASEAN, Tuyên bố chung về phụ nữ, hòa bình và an ninh, Đồng thuận ASEAN về bảo vệ, thúc đẩy quyền của lao động di cư. Đây là những văn kiện quan trọng định hướng cho việc thực hiện các hoạt động về hợp tác phụ nữ trong ASEAN trong thời gian tới. Để hướng tới một cộng động phát triển bền vững, tự cường và năng động đảm bảo tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2025. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một nhiệm vụ trọng tâm, các nước thuộc khối ASEAN cần phối hợp đó là bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo tiếp cận đồng đều các cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái, đây chính là tiền đề cho sự tiến bộ và bình đẳng trong khu vực ASEAN.  Vì nếu không làm được điều này, dù tăng trưởng kinh tế cao bao nhiêu đi nữa cũng không mang lại ý nghĩa về sự tiến bộ thực sự đối với mỗi thành viên ASEAN nói riêng, và khu vực nói chung đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bộ trưởng cho biết thêm, cùng với quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy hợp tác liên kết kinh tế quốc tế, nhưng cũng mang đến nhiều thách thức khó khăn, nhất là đối với phụ nữ. Do đó, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các Bộ trưởng và các bạn ASEAN sẽ cùng nhau sát cánh với Việt Nam trong 3 năm tới, nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho người dân, nhất là cho phụ nữ và trẻ em gái. Bộ trưởng cho rằng đây chính là đóng góp nhằm tạo nên một xã hội chia sẻ, một xã hội hài hòa mà ở đó phúc lợi sinh kế đều được tăng cường cho tất cả mọi người, một cộng đồng ASEAN hòa nhập để mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập bền vững, tự lực, tự cường, năng động như tầm nhìn của ASEAN.   

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung rất mong các Bộ trưởng, các Trưởng đoàn chia sẻ những thông điệp của mình, các quan điểm về vấn đề ưu tiên cần chú trọng trong thời gian tới để làm định hướng cho hợp tác ASEAN ngày càng chặt chẽ và gắn kết, vì một cộng đồng của cơ hội và bình đẳng, vì một ASEAN không có ai bị bỏ lại phía sau.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...