Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Ngày cập nhật: 22-10-2018

Quảng Ngãi còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công.
Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về việc xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22, năm 2013 và Nghị quyết số 63, năm 2017 của Chính phủ, tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi vẫn còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng.
hực hiện Quyết định số 22, năm 2013 của Chính phủ, trong giai đoạn 1, từ năm 2015- 2017, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, với 3.089 nhà. Tổng kinh phí giải ngân giai đoạn 1 trên 98 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Sang giai đoạn 2, thực hiện Nghị quyết 63, năm 2017 của Chính phủ và sau khi được UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh, bổ sung và các huyện, thành phố tự điều chỉnh đối tượng xây mới sang sửa chữa và ngược lại, tổng số hộ sau điều chỉnh, bổ sung là 5.063 hộ.
Tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi đã xây dựng hoàn thành cho 2.727 nhà. Trong đó xây mới là 952 nhà, sửa chữa 1.775 nhà, đạt tỉ lệ trên 53%. Tổng số nhà đang thực hiện xây dựng, tập kết vật liệu là 1.022 nhà, chiếm tỷ lệ trên 20%. Hiện nay, Quảng Ngãi còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng, chiếm tỷ lệ gần 26%. Tổng giá trị giải ngân trên 73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 52%.
Một số khó khăn, vướng mắc để tiến độ thực hiện nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh được các địa phương đưa ra, đó là trong quá trình triển khai, một số hộ gia đình chính sách theo đề án phê duyệt là xây mới nhưng gia đình xin chuyển qua phương án sửa chữa và ngược lại. Do vậy, danh sách phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần đã ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đề ra. 
Một số hộ nằm trong vùng dự án được qui hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nên không được xây dựng hay sửa chữa nhà ở. 

Việc rà soát điều chỉnh, bổ sung thực hiện chậm dẫn đến thời gian thực hiện xây dựng nhà cho các hộ gia đình rơi vào thời điểm cuối năm, gặp thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến quá trình xây dựng. Con cái trong gia đình người có công đi làm ăn xa nên xin đề nghị lùi thời gian nhận hỗ trợ sang năm 2019...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh như Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long…
Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho ý kiến, đối với trường hợp nằm trong danh sách theo đề án mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đã duyệt bổ sung thêm và danh sách cũ còn lại trong đề án, nguồn kinh phí của đề án chỉ thực hiện theo danh sách này. Việc điều chỉnh từ sửa chữa sang xây dựng mới và ngược lại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tổ chức thực hiện. 
Danh sách những hộ phát sinh ngoài đề án, các huyện tổng hợp báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh. Chậm nhất 25.10.2018 phải hoàn thành để tỉnh xin ý kiến các cấp có định hướng cụ thể. 
Đối với các trường hợp nhà ở có trong đề án nhưng chưa xây dựng, các sở, ban ngành liên quan phối hợp với địa phương xem xét, nỗ lực khởi công, xây dựng trong những tháng còn lại của năm 2018. Đến cuối năm, xác định nhà nào xây dựng hoàn thành thì giải ngân kinh phí để quyết toán.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...
Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...