Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Ngày cập nhật: 22-10-2018

Quảng Ngãi còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công.
Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về việc xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22, năm 2013 và Nghị quyết số 63, năm 2017 của Chính phủ, tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi vẫn còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng.
hực hiện Quyết định số 22, năm 2013 của Chính phủ, trong giai đoạn 1, từ năm 2015- 2017, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, với 3.089 nhà. Tổng kinh phí giải ngân giai đoạn 1 trên 98 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Sang giai đoạn 2, thực hiện Nghị quyết 63, năm 2017 của Chính phủ và sau khi được UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh, bổ sung và các huyện, thành phố tự điều chỉnh đối tượng xây mới sang sửa chữa và ngược lại, tổng số hộ sau điều chỉnh, bổ sung là 5.063 hộ.
Tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi đã xây dựng hoàn thành cho 2.727 nhà. Trong đó xây mới là 952 nhà, sửa chữa 1.775 nhà, đạt tỉ lệ trên 53%. Tổng số nhà đang thực hiện xây dựng, tập kết vật liệu là 1.022 nhà, chiếm tỷ lệ trên 20%. Hiện nay, Quảng Ngãi còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng, chiếm tỷ lệ gần 26%. Tổng giá trị giải ngân trên 73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 52%.
Một số khó khăn, vướng mắc để tiến độ thực hiện nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh được các địa phương đưa ra, đó là trong quá trình triển khai, một số hộ gia đình chính sách theo đề án phê duyệt là xây mới nhưng gia đình xin chuyển qua phương án sửa chữa và ngược lại. Do vậy, danh sách phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần đã ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đề ra. 
Một số hộ nằm trong vùng dự án được qui hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nên không được xây dựng hay sửa chữa nhà ở. 

Việc rà soát điều chỉnh, bổ sung thực hiện chậm dẫn đến thời gian thực hiện xây dựng nhà cho các hộ gia đình rơi vào thời điểm cuối năm, gặp thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến quá trình xây dựng. Con cái trong gia đình người có công đi làm ăn xa nên xin đề nghị lùi thời gian nhận hỗ trợ sang năm 2019...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh như Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long…
Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho ý kiến, đối với trường hợp nằm trong danh sách theo đề án mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đã duyệt bổ sung thêm và danh sách cũ còn lại trong đề án, nguồn kinh phí của đề án chỉ thực hiện theo danh sách này. Việc điều chỉnh từ sửa chữa sang xây dựng mới và ngược lại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tổ chức thực hiện. 
Danh sách những hộ phát sinh ngoài đề án, các huyện tổng hợp báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh. Chậm nhất 25.10.2018 phải hoàn thành để tỉnh xin ý kiến các cấp có định hướng cụ thể. 
Đối với các trường hợp nhà ở có trong đề án nhưng chưa xây dựng, các sở, ban ngành liên quan phối hợp với địa phương xem xét, nỗ lực khởi công, xây dựng trong những tháng còn lại của năm 2018. Đến cuối năm, xác định nhà nào xây dựng hoàn thành thì giải ngân kinh phí để quyết toán.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động -...Công văn số 4860/LĐTBXH-VP v/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản...Công văn số 4688/LĐTBXH-KHTC v/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm...Công văn số 4676/LĐTBXH-VP v/v hướng dẫn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng dịp...V/v tai nạn khi tham gia giải bóng đá nội bộThông tư số 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư...Công văn số 4599/LĐTBXH-VP v/v tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát...Công văn số 4573/LĐTBXH-KHTC v/v tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong...Công văn số 4567/LĐTBXH-PC v/v hợp nhất văn bản QPPL theo quy địnhQuyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch...Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời...Quyết định số 1421/QĐ-TTg bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào...Công văn số 4492/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh...Công văn số 4478/LĐTBXH-TTTT v/v cung cấp tư liệu ảnh để biên soạn Sách ảnh của...Công văn số 4459/LĐTBXH-TCCB v/v hướng dẫn thực hiện kế khai tài sản, thu nhập năm...Công văn số 4455/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Thông báo số 4451/TB-LĐTBXH về việc thay đổi chữ ký của ông Lê Thanh HàQuyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dưCông văn số 4417/LĐTBXH-KHTC v/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4370/LĐTBXH-TCCB v/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa...Công văn số 4360/LĐTBXH-TTr v/v thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của...V/v thống kê ĐKKD và công bố TTHC được bãi bỏ, đơn giản hóaCông văn số 4327/LĐTBXH-TCCB v/v lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành Danh mục các...Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động -...Công văn số 4860/LĐTBXH-VP v/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản...Công văn số 4688/LĐTBXH-KHTC v/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm...Công văn số 4676/LĐTBXH-VP v/v hướng dẫn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng dịp...V/v tai nạn khi tham gia giải bóng đá nội bộThông tư số 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư...Công văn số 4599/LĐTBXH-VP v/v tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát...Công văn số 4573/LĐTBXH-KHTC v/v tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong...Công văn số 4567/LĐTBXH-PC v/v hợp nhất văn bản QPPL theo quy địnhQuyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch...Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời...Quyết định số 1421/QĐ-TTg bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào...Công văn số 4492/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh...Công văn số 4478/LĐTBXH-TTTT v/v cung cấp tư liệu ảnh để biên soạn Sách ảnh của...Công văn số 4459/LĐTBXH-TCCB v/v hướng dẫn thực hiện kế khai tài sản, thu nhập năm...Công văn số 4455/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Thông báo số 4451/TB-LĐTBXH về việc thay đổi chữ ký của ông Lê Thanh HàQuyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dưCông văn số 4417/LĐTBXH-KHTC v/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4370/LĐTBXH-TCCB v/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa...Công văn số 4360/LĐTBXH-TTr v/v thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của...V/v thống kê ĐKKD và công bố TTHC được bãi bỏ, đơn giản hóaCông văn số 4327/LĐTBXH-TCCB v/v lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành Danh mục các...Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...