Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Ngày cập nhật: 22-10-2018

Quảng Ngãi còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công.
Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về việc xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22, năm 2013 và Nghị quyết số 63, năm 2017 của Chính phủ, tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi vẫn còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng.
hực hiện Quyết định số 22, năm 2013 của Chính phủ, trong giai đoạn 1, từ năm 2015- 2017, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, với 3.089 nhà. Tổng kinh phí giải ngân giai đoạn 1 trên 98 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Sang giai đoạn 2, thực hiện Nghị quyết 63, năm 2017 của Chính phủ và sau khi được UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh, bổ sung và các huyện, thành phố tự điều chỉnh đối tượng xây mới sang sửa chữa và ngược lại, tổng số hộ sau điều chỉnh, bổ sung là 5.063 hộ.
Tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi đã xây dựng hoàn thành cho 2.727 nhà. Trong đó xây mới là 952 nhà, sửa chữa 1.775 nhà, đạt tỉ lệ trên 53%. Tổng số nhà đang thực hiện xây dựng, tập kết vật liệu là 1.022 nhà, chiếm tỷ lệ trên 20%. Hiện nay, Quảng Ngãi còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng, chiếm tỷ lệ gần 26%. Tổng giá trị giải ngân trên 73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 52%.
Một số khó khăn, vướng mắc để tiến độ thực hiện nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh được các địa phương đưa ra, đó là trong quá trình triển khai, một số hộ gia đình chính sách theo đề án phê duyệt là xây mới nhưng gia đình xin chuyển qua phương án sửa chữa và ngược lại. Do vậy, danh sách phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần đã ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đề ra. 
Một số hộ nằm trong vùng dự án được qui hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nên không được xây dựng hay sửa chữa nhà ở. 

Việc rà soát điều chỉnh, bổ sung thực hiện chậm dẫn đến thời gian thực hiện xây dựng nhà cho các hộ gia đình rơi vào thời điểm cuối năm, gặp thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến quá trình xây dựng. Con cái trong gia đình người có công đi làm ăn xa nên xin đề nghị lùi thời gian nhận hỗ trợ sang năm 2019...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh như Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long…
Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho ý kiến, đối với trường hợp nằm trong danh sách theo đề án mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đã duyệt bổ sung thêm và danh sách cũ còn lại trong đề án, nguồn kinh phí của đề án chỉ thực hiện theo danh sách này. Việc điều chỉnh từ sửa chữa sang xây dựng mới và ngược lại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tổ chức thực hiện. 
Danh sách những hộ phát sinh ngoài đề án, các huyện tổng hợp báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh. Chậm nhất 25.10.2018 phải hoàn thành để tỉnh xin ý kiến các cấp có định hướng cụ thể. 
Đối với các trường hợp nhà ở có trong đề án nhưng chưa xây dựng, các sở, ban ngành liên quan phối hợp với địa phương xem xét, nỗ lực khởi công, xây dựng trong những tháng còn lại của năm 2018. Đến cuối năm, xác định nhà nào xây dựng hoàn thành thì giải ngân kinh phí để quyết toán.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngCông văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...Công văn số 5079/UBQGTE v/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải...Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngCông văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...Công văn số 5079/UBQGTE v/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải...Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019