Cục Việc làm: 10 năm xây dựng và phát triển

Ngày cập nhật: 01-08-2018

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tặng hoa chúc mừng Cục Việc làm nhân kỷ niệm 10 năm thành lập
Ngày 01/8/2018, Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã trang trọng tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm; đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Cục (2008-2018). Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Cục qua các thời kỳ; lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các Trung tâm dịch vụ việc làm…

 

Cục Việc làm được thành lập theo Nghị định 186/2007/NĐ- CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 30/01/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm trên cơ sở Vụ Lao động - Việc làm, theo đó, Cục Việc làm có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp. Khi mới thành lập, đơn vị chỉ có 17 công chức, chưa có các phòng chức năng, Cục Việc làm vừa phải tổ chức xây dựng bộ máy, tuyển dụng cán bộ vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Bộ giao. Đến nay, sau 10 năm thành lập và hoạt động, Cục Việc làm có 06 phòng chức năng, nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Thị trường lao động, Phòng Quản lý lao động, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Phòng Chính sách việc làm và 01 đơn vị sự nghiệp Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm với tổng số 101 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 02 Tiến sỹ, 26 Thạc sỹ, 69 cử nhân. Đảng bộ Cục Việc làm có 04 Chi bộ trực thuộc với 55 đảng viên, và tổ chức Công đoàn với 101 đoàn viên và Tổ chức Đoàn thanh niên Cục Việc làm có 02 Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của Cục.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Cục Việc làm, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Lê Quang Trung cho biết, 10 năm qua, Lãnh đạo Cục, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị rất vinh dự và tự hào về những thành tựu chủ yếu đã đạt được trên các tất cả các lĩnh vực và nhiệm vụ được giao.

Cục đã tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Cục Việc làm đã tham mưu trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật việc làm ngày 16/11/2013 (Luật số 38/2013/QH13), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản Luật riêng quy định đầy đủ, điều chỉnh các quan hệ về việc làm, thị trường lao động, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm hỗ trợ tạo cơ hội việc làm theo hướng tốt hơn cho người lao động trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập.

Giai đoạn 2008-2018, Cục Việc làm đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trung ương ban hành 01 Chỉ thị của Ban Bí thư, 01 Nghị quyết, 13Nghị định, 10 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 21 Thông tư, 09 Thông tư liên tịch. Trong đó lĩnh vực việc làm có 02 Nghị định, 03 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch; lĩnh vực thị trường lao động có 01 Nghị quyết, 03 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư; lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp có 03 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư, 05 Thông tư liên tịch; lĩnh vực quản lý lao động có 01 Chỉ thị của Ban Bí thư, 05  Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng, 10 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch.

Bên cạnh đó, Cục chủ động tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ các văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương thực hiện các chính sách về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài, nhất là thời kỳ suy giảm kinh tế, biến động về lao động do các sự cố và những vấn đề phát sinh.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Hội nghị

Cục đã triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp sớm đi vào cuộc sống và hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách toàn diện cả về hướng dẫn thực hiện chính sách, tổ chức tuyên truyền với mọi hình thức, tổ chức và nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất ngay từ khi ban hành chính sách. chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 với 4 chế độ: hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề, trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và được tổ chức thực hiện theo phương châm 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn”. Đây là chính sách sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia và đánh giá cao, góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động, cho người lao động trong việc học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc.

Đến nay, cả nước có gần 12 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 20,5% lực lượng lao động cả nước; gần 4 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm DVVL các tỉnh, thành phố đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 96% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho 123 nghìn người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cục Việc làm đã tích cực, chủ động tham mưu trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định 1833/QĐ- TTg ngày 28.10.2015 phê duyết quy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016- 2025, trong đó nêu rõ mục tiêu, định hướng, quy hoach và các giải pháp thực hiện để phát triển hệ thông dịch vụ việc làm. Đến nay, số Trung tâm dịch vụ việc làm công lập của cả nước là 98 trung tâm. Trong đó 63 Trung tâm dịch vụ việc làm do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập, giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; 35 trung tâm thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Các trung này đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động, là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc – việc tìm người; dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Trong giai đoạn 2008 - 2017, 63 trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đã tư vấn, giới thiệu việc làm là 18.780.000 lượt người, trong đó số lao động nhận được việc làm do Trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.113.455 lượt người, chiếm 27,2% tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, đã có 48 Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tổ chức được 7.642 phiên giao dịch việc làm với số doanh nghiệp tham gia trung bình trong một phiên giao dịch việc làm từ 25-30 doanh nghiệp và 400-450 lao động, trong đó số lao động được sơ tuyển trong một phiên giao dịch việc làm khoảng 200-230 lao động và góp phần giao dịch việc làm theo hướng tích cực, đươc người lao động và người sử dụng lao động đánh giá cao.

Đến nay, toàn quốc có 216 doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động. Các doanh nghiệp này đều đảm bảo các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, nhân sự, ký quỹ để phòng ngừa rủi ro cho người lao động, được phân bố ở những địa phương có thị trường lao động phát triển, gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ yếu thực hiện kết nối việc làm cho lao động trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động.

Cục trưởng Cục Việc làm Lê Kim Dung phát biểu tại Hội nghị

Từ năm 2008 - 2018, Cục Việc làm đã tham mưu cho Bộ trình các cấp có thẩm quyền ban hành 01 Chỉ thị của Ban Bí thư, 05  Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng, 10 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch về lĩnh vực quản lý lao động; tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam; về tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an ban hành 02 thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ New Zealand và Chính phủ Australia về Chương trình làm việc kết hợp kỳ nghỉ. Cục cũng tham mưu cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên có văn bản để hướng dẫn và tăng cường công tác quản lý lao đọng nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Tính đến đầu năm 2018, cả nước có trên 80.000 người lao động nước ngoài đến từ trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm việc ở các vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật. Trong đó trên chiếm trên 95% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, Cục đã tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề về lao động do sự cố biển. Ngay sau khi diễn ra các sự cố biển tháng 5/2014 và sự cố môi trường biển do Fomorsa gây ra tại các tỉnh miền Trung, Cục Việc làm đã chủ động tham mưu kịp thời trình Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp về vấn đề lao động - việc làm, mới đây nhất là Đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nhờ đó đã kịp thời hỗ trợ người lao động tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố biển khắc phục khó khăn, tạo việc làm, khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.

Cục đã xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiều Chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm qua các giai đoạn (giai đoạn 2006-2010, 2011-2015), Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020; các Đề án hỗ trợ phụ nữ, thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015; Dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm... Hiện nay số lao động có việc làm là 53,403 triệu người. So với năm 2008 số người có việc làm đã tăng thêm 6,153 triệu người gần bằng số tăng lực lượng lao động trong cùng giai đoạn; doanh số cho vay 2.500-3.000 tỷ mỗi năm, Quỹ Quốc gia về việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100 nghìn lao động mỗi năm; đầu tư cho các Trung tâm Dịch vụ việc làm; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ; thực hiện hoạt động thu thập thông tin và giám sát đánh giá.

Để hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường lao động, từ năm 2008 đến nay Cục Việc làm đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động thông qua điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, khảo sát, ghi chép cập nhật cung, cầu lao động, phân tích, tổng hợp dữ liệu từ các cuộc điều tra về lao động, việc làm. Trên cơ sở đó, Cục đã xây dựng các báo cáo xu hướng việc làm, các bản tin cập nhật về thị trường lao động, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển sinh phù hợp, người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt được nguồn cung, cầu lao động hiện có trên thị trường và xu hướng tuyển dụng lao động.

Cục đã chủ động trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài với nhiều hình thức như: hội nghị tuyên truyền tại các địa phương và các tập đoàn, sách hỏi đáp, sách chỉ mục, tờ rơi, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm; tổ chức các hội nghị tuyên truyền báo chí tại miền Bắc và miền Nam...đã truyên truyền và nâng cao nhận thức cho các đối tượng, nhất là người lao động, người sử dụng lao động khi thực hiện chính sách mới là bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, Cục đã tăng cương công tác kiểm tra, thanh tra.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và Cục trưởng Lê Kim Dung trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Trong 10 năm qua, Cục Việc làm đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với hiệu quả cao, từ Dự án Thị trường lao động do Liên minh Châu Âu tài trợ (2008-2011), Dự án nâng cao năng lực thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (2010-2011), Chương trình hợp tác ILO-Nhật Bản thúc đẩy và xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp và dịch vụ việc làm trong ASEAN (2011-2014) đến các hoạt động hợp tác với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Tổ chức lao động quốc tế (ILO Hà Nội), Ngân hàng thế giới … trong xây dựng Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn.

Trong những năm qua, Cục Việc làm đã chủ động thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và ban hành áp dụng quy trình ISO; ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua môi trường mạng. Theo đó, Cục cũng đã xây dựng cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vnđể thực hiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trực tuyến, kết nối với Cổng Thông tin điện tử Quốc gia.Tính đến tháng 3 năm 2018, đã có 41 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai phần mềm cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã kết nối 64 website của các Trung tâm DVVL thuộc ngành LĐTBXH trên toàn quốc tại Cổng thông tin điện tử việc làm Việt Nam (vieclamvietnam.gov.vn), tạo thành hệ thống và chia sẻ thông tin việc làm trống và thông tin người tìm việc giữa các địa phương. Đến nay, đã có hơn 213 triệu lượt truy cập cổng thông tin việc làm, bình quân 150 ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Website thường xuyên đăng tải thông tin việc làm trống của hơn 70.000 doanh nghiệp và thông tin tìm việc hơn 38.000 người.

Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội: luôn được quan tâm, phát triển. Hàng năm, Đảng bộ Cục Việc làm kết nạp được 03-04 đảng viên, chủ yếu đoàn viên, thanh niên ưu tú; nhiều năm liền Đảng bộ Cục và các Chi bộ trực thuộc được công nhận là Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công đoàn Cục Việc làm từng bước được kiện toàn tương xứng, không ngừng động viên công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua, phong trào do Công đoàn Bộ phát động, góp phần củng cố khối đoàn kết nhất trí trong Cục Việc làm, tạo động lực mạnh mẽ cho đơn vị phát triển. Với số lượng đoàn viên đông đảo và chất lượng, Đoàn thanh niên Cục Việc làm luôn được Đoàn Bộ đánh giá cao trong các hoạt động phong trào; không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của một công chức, viên chức, sống có lý tưởng, hoài bão, có ý chí phấn đấu vươn lên trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiều năm liền, Cục Việc làm vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị được nhận Huân chương, huy chương, Huy hiệu Đảng, Bằng khen của các cấp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Việc làm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá cao những thành tựu đạt được và nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Việc làm. Với tiền thân là Vụ Lao động – Việc làm, qua 10 năm trưởng thành và phát triển, các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Cục Việc làm đã luôn đoàn kết, sáng tạo chủ động nghiên cứu, xây dựng tham mưu trình Bộ, trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy và đảm bảo việc làm tốt hơn cho người lao động.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thứ trưởng mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục tiếp tục tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác, đặc biệt là trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị Cục Việc làm tập trung thực hiện với quyết tâm cao vào 5 nhóm nhiệm vụ: (1). Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách về lao động, việc làm phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động, chính thức hóa việc làm để cải thiện chất lượng việc làm. Trước mắt, tập trung sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm, hạn chế sa thải lao động theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 vừa qua, đảm bảo chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là một trong những công cụ quản trị thị trường lao động. (2). Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thị trường lao động, đặc biệt là dự báo nhu cầu lao động của các ngành nghề phổ biến trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 làm cơ sở cho giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm của người lao động. (3). Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động hiệu quả; không chỉ hướng tới người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà cả lao động tự do, thanh niên mới tham gia thị trường lao động. (4). Quan tâm nâng cao chất lượng việc làm và cải thiện thu nhập của lao động khu vực nông thôn, khu vực phi chính thức, của các nhóm lao động yếu thế thông qua triển khai có hiệu quả các Chương trình, đề án hỗ trợ việc làm, Quỹ quốc gia về việc làm. (5). Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực việc làm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong dịch vụ việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp ở các địa phương, đóng góp vào những kết quả của Cục Việc làm trong 10 năm qua.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngQuyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ...Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...
Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngQuyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ...Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...