Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày cập nhật: 04-07-2018

Toàn cảnh buổi làm việc
Chiều ngày 4/7, tại Trụ sở Bộ, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, tình hình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Bộ từ năm 2016 đến nay đã bảo đảm nền nếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Công tác quản lý, điều hành chú trọng theo hướng gần dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm và khắc phục được tệ quan liêu trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ được ban hành tương đối đầy đủ, cụ thể, kịp thời; sự vào cuộc tích cực, chủ động của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là vai trò, sự gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình triển khai, thực hiện và thực thi công vụ. Trên cả nước, việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực, nhận thức của doanh nghiệp về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được nâng lên.

Thông qua việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đã giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của người lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công.

  

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính chế độ công vụ, công chức, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính. 

Kết quả, năm 2017, chỉ số kết quả cải cách hành chính của Bộ tăng 7 bậc so với năm 2016 (xếp thứ 12/19 bộ, ngành, thuộc nhóm 12 bộ, ngành có chỉ số cải cách hành chính cao nhất trong năm). Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chương trình, đề án, đạt 100%; đã đăng tải 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng hạn (không có hồ sơ quá hạn); 90 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ được đơn giản hóa. Bộ hoàn thành xây dựng, đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 14 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư thực hiện theo cơ chế "một cửa"; thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, lịch tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng; ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư giúp thời gian xử lý đơn thư được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nhờ đó, đã tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu giải quyết đơn thư, góp phần giảm tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, giảm các đoàn khiếu nại đông người tới trụ sở cơ quan, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước...

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của một số đơn vị của Bộ chưa thường xuyên. Một bộ phận nhỏ cán bộ chưa quyết liệt trong công việc, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc và thái độ phục vụ nhân dân có mặt còn hạn chế, còn vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được xử lý kịp thời. Một số ít nơi nội bộ đơn vị còn mất đoàn kết, còn tình trạng đơn thư nặc danh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương hinh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ là mục tiêu và động lực phát triển. Với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, cụ thể", Bộ đề ra các mục tiêu cụ thể hướng tới 14 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa bằng công việc. Hàng năm, Bộ chọn một nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để tạo sự bứt phá, điển hình, 2017, được xác định là năm "Đền ơn đáp nghĩa"; 2018 là năm đẩy mạnh giáo dục đào tạo. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, tạo bước chuyển biến ban đầu. Đồng thời, Bộ đã góp phần hoàn thành các chi tiêu Quốc hội giao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng việc thực hiện quy chế dân chủ ở khối doanh nghiệp nhà nước được quan tâm, đề cao nhưng trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nơi chưa thực hiện tốt công tác này. Thời gian tới cần tiếp tục cụ thể hóa công tác này. "Ở đâu vai trò tập thể, nhất là người đứng đầu được phát huy, ở đó dân chủ được tăng cường".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH nhận thức đầy đủ 3 cấp độ thực hiện quy chế dân chủ. Trước hết Bộ LĐ-TBXH là một cơ sở thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp đến là chỉ đạo, phối hợp, làm gương để thực hiện quy chế dân chủ cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trường nghề, hệ thống các trung tâm, sở, phòng LĐ-TBXH. Cuối cùng là đề ra các giải pháp để thực hiện quyền làm chủ của người dân trong những lĩnh vực mà Bộ quản lý. “Bộ LĐ-TBXH cần đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ đối với cơ quan thuộc quyền quản lý, các trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp... Ví dụ như xây dựng quy chế mẫu, quy chế ứng xử trong một cơ sở giáo dục nghề nghiệp rồi từ đó phổ biến, tập huấn cho các trường khác. Khi có một bộ quy chế thật bài bản, chi tiết, được tập thể người lao động thông qua thì bảo đảm dân chủ cơ sở được thực hiện tốt hơn”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Là bộ quản lý nhiều lĩnh vực liên quan đến người dân như lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội trẻ em, đặc biệt là người có công…, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ LĐ-TBXH bảo đảm các điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhưng cũng cần hết sức chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của mình. Nói đến thực hiện dân chủ không chỉ là vận động mà cũng cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TBXH cần tăng cường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội để làm công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến; làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ với phương châm “người cần dân vận đầu tiên chính là công chức, cán bộ chính quyền”. Như vậy thì hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền được nâng lên, công tác dân vận chính quyền, bảo đảm dân chủ cơ sở mới đi vào thực chất.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018
Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018