Thông báo mời thầu

Ngày cập nhật: 23-12-2016
Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 04 tỉnh dự án nội dung như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Dự án

:

Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP)

Khoản Tín dụng số

:

Cr. 5354-VN

Tên gói thầu

:

Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 04 tỉnh dự án

Số gói thầu

:

 HH1

1. Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP). Một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các chi phí hợp lệ của gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 4 tỉnh”.

2. Ban quản lý Dự án SASSP mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu trong túi hồ sơ kín, được niêm phong tham gia đấu thầu gói thầu nêu tên ở trên. Danh mục hàng hóa chính của gói thầu gồm: (1) Trang thiết bị mạng, an ninh, bảo mật; (2) Trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, Backup dữ liệu; (3) Máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy in; (4) Phần mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu; và các thiết bị khác.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng thế giới, xuất bản thảng 1/2011 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·  Giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm 2015 được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. Trong trường hợp Nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu nêu trên.

·  Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 (ba) năm gần đây  (2013, 2014, 2015) ít nhất là một trăm lẻ bốn tỷ (104.000.000.000) đồng Việt Nam. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng ít nhất bốn mươi phần trăm (40%) của yêu cầu và từng thành viên còn lại phải đáp ứng ít nhất hai mươi lăm phần trăm (25%) của yêu cầu.

·   Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là mười lăm tỷ năm trăm triệu (15.500.000.000) đồng Việt Nam.

·   Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất hai (02) hợp đồng đã được thực hiện thành công (thực hiện thành công được hiểu là hợp đồng được ký kết và kết thúc) trong vòng năm (05) năm (kể từ 01/01/2012 đến thời điểm đóng thầu), và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất trong gói thầu này, trong đó giá trị phần tham gia của Nhà thầu trong mỗi hợp đồng phải lớn hơn Ba mươi tám tỷ (38.000.000.000) đồng Việt Nam. Tính chất tương tự ở đây được hiểu là tương tự về chủng loại, quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác như mô tả trong Chương VII Phạm vi Yêu cầu. Để chứng minh, nhà thầu phải nộp các tài liệu, thông tin liên quan như danh sách các hợp đồng do nhà thầu đã thực hiện; bản sao công chứng các hợp đồng tương tự.

5. Các Nhà thầu hợp lệ và quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bộ phận Kế hoạch - Đấu thầu, Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam, điện thoại: 04 3933 1957 số máy lẻ 120, email: cpmu@sassp.org.vn và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (sáng: từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00) tại địa chỉ liên hệ ghi dưới đây.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới kèm theo một khoản phí không hoàn lại là hai triệu (2.000.000) đồng Việt Nam. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản nêu dưới đây. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi trực tiếp cho nhà thầu hoặc qua đường bưu điện. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm nếu Hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

Chủ tài khoản: Ban QLDA Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số tài khoản (VND): 2111 0000 749 513.

7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu, trong tất cả các ngày làm việc trong tuần, từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ (giờ Hà Nội). Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ nêu ở dưới đây chậm nhất lúc 09:00 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09:05 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2017.

8.Tất cả Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như qui định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04 3933 1957;              Fax: 04 3933 3037.

Email: cpmu@sassp.org.vn

Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...