Thông báo mời thầu

Ngày cập nhật: 23-12-2016
Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 04 tỉnh dự án nội dung như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Dự án

:

Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP)

Khoản Tín dụng số

:

Cr. 5354-VN

Tên gói thầu

:

Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 04 tỉnh dự án

Số gói thầu

:

 HH1

1. Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP). Một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các chi phí hợp lệ của gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 4 tỉnh”.

2. Ban quản lý Dự án SASSP mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu trong túi hồ sơ kín, được niêm phong tham gia đấu thầu gói thầu nêu tên ở trên. Danh mục hàng hóa chính của gói thầu gồm: (1) Trang thiết bị mạng, an ninh, bảo mật; (2) Trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, Backup dữ liệu; (3) Máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy in; (4) Phần mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu; và các thiết bị khác.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng thế giới, xuất bản thảng 1/2011 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·  Giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm 2015 được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. Trong trường hợp Nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu nêu trên.

·  Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 (ba) năm gần đây  (2013, 2014, 2015) ít nhất là một trăm lẻ bốn tỷ (104.000.000.000) đồng Việt Nam. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng ít nhất bốn mươi phần trăm (40%) của yêu cầu và từng thành viên còn lại phải đáp ứng ít nhất hai mươi lăm phần trăm (25%) của yêu cầu.

·   Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là mười lăm tỷ năm trăm triệu (15.500.000.000) đồng Việt Nam.

·   Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất hai (02) hợp đồng đã được thực hiện thành công (thực hiện thành công được hiểu là hợp đồng được ký kết và kết thúc) trong vòng năm (05) năm (kể từ 01/01/2012 đến thời điểm đóng thầu), và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất trong gói thầu này, trong đó giá trị phần tham gia của Nhà thầu trong mỗi hợp đồng phải lớn hơn Ba mươi tám tỷ (38.000.000.000) đồng Việt Nam. Tính chất tương tự ở đây được hiểu là tương tự về chủng loại, quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác như mô tả trong Chương VII Phạm vi Yêu cầu. Để chứng minh, nhà thầu phải nộp các tài liệu, thông tin liên quan như danh sách các hợp đồng do nhà thầu đã thực hiện; bản sao công chứng các hợp đồng tương tự.

5. Các Nhà thầu hợp lệ và quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bộ phận Kế hoạch - Đấu thầu, Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam, điện thoại: 04 3933 1957 số máy lẻ 120, email: cpmu@sassp.org.vn và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (sáng: từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00) tại địa chỉ liên hệ ghi dưới đây.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới kèm theo một khoản phí không hoàn lại là hai triệu (2.000.000) đồng Việt Nam. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản nêu dưới đây. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi trực tiếp cho nhà thầu hoặc qua đường bưu điện. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm nếu Hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

Chủ tài khoản: Ban QLDA Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số tài khoản (VND): 2111 0000 749 513.

7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu, trong tất cả các ngày làm việc trong tuần, từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ (giờ Hà Nội). Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ nêu ở dưới đây chậm nhất lúc 09:00 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09:05 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2017.

8.Tất cả Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như qui định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04 3933 1957;              Fax: 04 3933 3037.

Email: cpmu@sassp.org.vn

Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...
Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động,...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...