Chỉ đạo điều hành

V/v xây dựng kế hoạch phát triển ngành LĐTBXH năm 2017V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị...V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao độngV/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016Phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn...Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động - Thương...V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, CămpuchiaPhê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một...V/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017V/v thông báo chương trình học bổng về hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC) của Đại sứ...Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn "Văn hóa công sở"V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban của BộV/v đào tạo nghề cho lao động nông thônV/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia LaiVề việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiV/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emV/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đìnhPhê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐTBXHV/v tập trung chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao...V/v cập nhật văn bản mới
V/v xây dựng kế hoạch phát triển ngành LĐTBXH năm 2017V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị...V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao độngV/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016Phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn...Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động - Thương...V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, CămpuchiaPhê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một...V/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017V/v thông báo chương trình học bổng về hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC) của Đại sứ...Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn "Văn hóa công sở"V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban của BộV/v đào tạo nghề cho lao động nông thônV/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia LaiVề việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiV/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emV/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đìnhPhê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐTBXHV/v tập trung chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao...V/v cập nhật văn bản mới
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016
39/2016/NĐ-CP 15/05/2016
37/2016/NĐ-CP 15/05/2016
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 12/05/2016
33/2016/NĐ-CP 10/05/2016
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 05/05/2016
tin_moi_nhat_anh

Huyện Lục Ngạn: Kết quả giảm nghèo đối với 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có dân số đông, số đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh (29 xã và 01 thị trấn), điểm xuất phát thấp,...

  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công