Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017V/v rà soát, đánh giá huyện nghèoV/v thành lập Hội đồng thẩm định danh sách huyện nghèoV/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giớiV/v đăng ký nội dung tập huấn về công tác tổ chức cán bộ năm 2017V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcV/v thông báo về Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 2017V/v thông báo chương trình học bổng Chevening niên khóa 2018-2019V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...Về việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa học tại IsraelV/v triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủV/v thông báo điều chuyển nhiệm vụV/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhV/v thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hộiQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giớiV/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản...V/v kêu gọi ủng hộ người dân bị lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía BắcV/v cử cán bộ tham gia khóa học về "Báo chí và thông tin đối ngoại"V/v kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công...V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự...Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện...V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở...V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLSV/v mời tham dự và chuẩn bị tham luận tại Hội thảoV/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết...V/v Chuyển dữ liệu phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộGiấy mời tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm...V/v thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác CCHC 6...V/v triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, ứng dụng CNTT vào...
V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017V/v rà soát, đánh giá huyện nghèoV/v thành lập Hội đồng thẩm định danh sách huyện nghèoV/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giớiV/v đăng ký nội dung tập huấn về công tác tổ chức cán bộ năm 2017V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcV/v thông báo về Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 2017V/v thông báo chương trình học bổng Chevening niên khóa 2018-2019V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...Về việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa học tại IsraelV/v triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủV/v thông báo điều chuyển nhiệm vụV/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhV/v thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hộiQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giớiV/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản...V/v kêu gọi ủng hộ người dân bị lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía BắcV/v cử cán bộ tham gia khóa học về "Báo chí và thông tin đối ngoại"V/v kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công...V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự...Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện...V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở...V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLSV/v mời tham dự và chuẩn bị tham luận tại Hội thảoV/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết...V/v Chuyển dữ liệu phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộGiấy mời tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm...V/v thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác CCHC 6...V/v triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, ứng dụng CNTT vào...
tin_moi_nhat_anh

Mường Ảng chuyển mình

Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thành lập vào năm 2007, được chia tách từ huyện Tuần Giáo. Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, từ một huyện...

  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công