Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn "Văn hóa công sở"V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban của BộV/v đào tạo nghề cho lao động nông thônV/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia LaiVề việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiV/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emV/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đìnhPhê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐTBXHV/v tập trung chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao...V/v cập nhật văn bản mớiV/v triển khai thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủV/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-aV/v cập nhật văn bản mớiV/v tăng cường công tác pháp chế ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật...V/v giới thiệu chức danh và chữ kýV/v rà soát VBQPPL về tổ chức, bộ máy và biên chếV/v phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...V/v Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 1956V/v báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ...V/v đảm bảo an ninh tại nơi tiếp công dânV/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của TTCP
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn "Văn hóa công sở"V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm...V/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban của BộV/v đào tạo nghề cho lao động nông thônV/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực...Về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia LaiVề việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiV/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emV/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đìnhPhê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐTBXHV/v tập trung chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao...V/v cập nhật văn bản mớiV/v triển khai thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủV/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-aV/v cập nhật văn bản mớiV/v tăng cường công tác pháp chế ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật...V/v giới thiệu chức danh và chữ kýV/v rà soát VBQPPL về tổ chức, bộ máy và biên chếV/v phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...V/v Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 1956V/v báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ...V/v đảm bảo an ninh tại nơi tiếp công dânV/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của TTCP
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA 05/05/2016
04/2016/TT-BLĐTBXH 28/04/2016
07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH 15/04/2016
26/2016/NĐ-CP 06/04/2016
102/2016/QH13 05/04/2016
21/2016/NĐ-CP 31/03/2016
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA 25/03/2016
02/2016/TT-BLĐTBXH 25/03/2016
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH 22/02/2016
tin_moi_nhat_anh

Cà Mau:Gắn dạy nghề, tạo việc làm với xóa nghèo bền vững

Những năm qua, Cà Mau cũng gặp không ít khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu của ngành. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu...

  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công