VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcV/v tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết...V/v thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệtV/v tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017V/v xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISOV/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017V/v nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...V/v giới thiệu chức danh, chữ kýV/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CPV/v tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an...V/v thông báo Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị...V/v rà soát, đánh giá huyện nghèoV/v báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017V/v đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017V/v chuẩn bị tài liệu Lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiV/v giới thiệu chức danh, chữ kýV/v báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để làm cơ sở...V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật BảnV/v hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v ban hành Kế hoạch triển khai Đề án " Phòng ngừa và ứng phóng với bạo lực trên cơ...Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở...Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở...Về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn nghiệm vụ công tác Tổ chức cán bộV/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh năm 2016V/v thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư số...V/v rà soát, thực hiện báo cáo và quản lý hoạt động dịch vụ việc làm
V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcV/v tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết...V/v thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệtV/v tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017V/v xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISOV/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017V/v nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...V/v giới thiệu chức danh, chữ kýV/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CPV/v tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an...V/v thông báo Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị...V/v rà soát, đánh giá huyện nghèoV/v báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017V/v đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017V/v chuẩn bị tài liệu Lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiV/v giới thiệu chức danh, chữ kýV/v báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để làm cơ sở...V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật BảnV/v hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v ban hành Kế hoạch triển khai Đề án " Phòng ngừa và ứng phóng với bạo lực trên cơ...Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở...Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở...Về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017V/v triệu tập lớp tập huấn nghiệm vụ công tác Tổ chức cán bộV/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh năm 2016V/v thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư số...V/v rà soát, thực hiện báo cáo và quản lý hoạt động dịch vụ việc làm
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016
40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
34/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
33/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
32/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
31/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
30/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
3875 /VBHN-BLĐTBXH 06/10/2016
3874 /VBHN-BLĐTBXH 06/10/2016
1791/QĐ-TTg 15/09/2016
  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công