Chỉ đạo điều hành

Hội thảo kỹ thuật về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động về các nội dung liên quan đến...V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tếV/v Báo cáo tiền lương tháng 7/2016 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương...V/v kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công...V/v thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát...V/v tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số...V/v thực hiện điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2016V/v khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dươngx cán...V/v Triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng", khóa II (2016-2017), phần...V/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2015 của TĐ, TCT nhà nước và TĐ, TCT...V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Vốn sự nghiệp)V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm...V/v xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách...V/v tổng kết, báo cáo đánh giá công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với...Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ emV/v báo cáo công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động, thu nhập 6...V/v xây dựng kế hoạch phát triển ngành LĐTBXH năm 2017V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm...Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người...Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị...V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao độngV/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016Phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn...Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động - Thương...V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, CămpuchiaPhê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một...V/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017
Hội thảo kỹ thuật về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động về các nội dung liên quan đến...V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tếV/v Báo cáo tiền lương tháng 7/2016 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương...V/v kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công...V/v thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát...V/v tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số...V/v thực hiện điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2016V/v khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dươngx cán...V/v Triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng", khóa II (2016-2017), phần...V/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2015 của TĐ, TCT nhà nước và TĐ, TCT...V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Vốn sự nghiệp)V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm...V/v xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách...V/v tổng kết, báo cáo đánh giá công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với...Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ emV/v báo cáo công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động, thu nhập 6...V/v xây dựng kế hoạch phát triển ngành LĐTBXH năm 2017V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm...Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người...Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị...V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao độngV/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016Phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn...Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động - Thương...V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, CămpuchiaPhê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một...V/v thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
22/2016/TT-BLĐTBXH 29/06/2016
13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/06/2016
11/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016
10/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016
tin_moi_nhat_anh

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật...new

Sáng ngày 24/7/2016, tại Ba Vì, Sơn Tây (Hà Nội), Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trung...

tin_moi_nhat_anh

Huyện Lục Ngạn: Kết quả giảm nghèo đối với 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có dân số đông, số đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh (29 xã và 01 thị trấn), điểm xuất phát thấp,...

  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công