Chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009...V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng...V/v ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện...V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/07/2016 của Thủ tướng...V/v triệu tập tham dự "Tập huấn kiến thức TPP và hội nhập quốc tế cho cán bộ trẻ"Về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hộiV/v thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tinV/v báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt...V/v tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ...V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014V/v báo cáo tổng kết 10 năm về các nội dung liên quan đến phòng, chống lãng phíV/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng...Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng...Tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ...V/v tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS tại một số địa phươngV/v đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm tríV/v triệu tập tham dự Tập huấn "Triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành LĐ-TBXH"V/v ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực...V/v đăng ký khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp VụV/v sử dụng thư điện tử công vụV/v ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ...V/v báo cáo sử dụng biên chế công chức năm 2016, lập kế hoạch biên chế công chức năm...V/v đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên...Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực...Về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm...V/v Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương...Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009...V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng...V/v ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện...V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/07/2016 của Thủ tướng...V/v triệu tập tham dự "Tập huấn kiến thức TPP và hội nhập quốc tế cho cán bộ trẻ"Về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hộiV/v thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tinV/v báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt...V/v tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ...V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014V/v báo cáo tổng kết 10 năm về các nội dung liên quan đến phòng, chống lãng phíV/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng...Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng...Tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ...V/v tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS tại một số địa phươngV/v đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm tríV/v triệu tập tham dự Tập huấn "Triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành LĐ-TBXH"V/v ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực...V/v đăng ký khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp VụV/v sử dụng thư điện tử công vụV/v ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ...V/v báo cáo sử dụng biên chế công chức năm 2016, lập kế hoạch biên chế công chức năm...V/v đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên...Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực...Về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm...V/v Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương...Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn...
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016
1559/QĐ-TTg 05/08/2016
1470/QĐ-TTg 22/07/2016
23/2016/TT-BLĐTBXH 15/07/2016
29/2016/QĐ-TTg 05/07/2016
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016
22/2016/TT-BLĐTBXH 29/06/2016
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG 29/06/2016
13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/06/2016
tin_moi_nhat_anh

Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Chủ tịch Tập đoàn AIA

Sáng 24/8, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã tiếp thân mật ông Mark Edward Tucker - Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA....

tin_moi_nhat_anh

Huyện Lục Ngạn: Kết quả giảm nghèo đối với 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có dân số đông, số đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh (29 xã và 01 thị trấn), điểm xuất phát thấp,...

  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công