anh_qc_truot_phai
anh_qc_truot_trai

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (26-01-2018)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (08-01-2018)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (04-01-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục rà soát, sửa đổi chính sách giảm nghèo, khắc phục những bất cấp, điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tiễn (22-09-2017)

Gửi tới kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách theo hướng khuyến khích địa phương,người dân thoát nghèo, nếu thoát nghèo sẽ được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cao hơn thì nhân dân mới phấn đấu thoát nghèo. Hiện nay, người nghèo được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên người dân ỷ lại, không muốn thoát nghèo.

Chưa xem xét sửa quy định xác nhận thương binh, liệt sĩ (22-09-2017)

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Bình Định, Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan chức năng sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về căn cứ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về các tiêu chí quy định hộ nghèo đa chiều (21-09-2017)

Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV cử tri tỉnh Phú thọ kiến nghị: Cử tri cho rằng tiêu chỉ quy định hộ nghèo đa chiểu như hiện nay chưa phù hợp với thực tế, có nhiều tiêu chí không phù hợp như: Tiêu chí ti vi, điện thoại và người lớn tuổi không còn sức lao động, nhưng lại được xét thoát nghèo; trong khi tiêu chí gia đình có con bò để chăn nuôi, cải thiện thu nhập thì được xét thuộc đối tượng gia đình nghèo hoặc cận nghèo là không hợp lý.

Nghiên cứu, mở rộng việc xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng (15-09-2017)

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đề nghị Nhà nước tạo điều kiện cho những trường hợp mất hồ sơ gốc được hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về vấn đề xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em (23-08-2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, nội dung: Thời gian qua những vụ việc xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em thường xuyên xảy ra làm dư luận xã hội bức xúc. Theo thông tin báo chí nêu, trong 5 năm (2012 - 2016) cả nước có khoảng 8.200 trẻ em bị xâm hại, như vậy trung bình mọi năm có trên 1.640 trẻ em bị xâm hại, hoặc vụ xâm hại trẻ em và đây chỉ là những vụ việc được bảo cáo.

Trang
1 2 3 ... 15