Bộ LĐTBXH trả lời Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về bạo lực, lạm dụng tình dục đối với đối tượng trẻ em (16-08-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1936/TTKQH-GS ngày 04 tháng 6 năm 2018 với nội dung:

Giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước thực trạng doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (25-07-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1784/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung:

Giải pháp giải quyết những khó khăn tồn tại giữa doanh nghiệp và nhà trường để mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trở nên chặt chẽ và hiệu quả (12-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hứa Văn Nghĩa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1851/TTKQH-GS ngày 28/5/2018 với nội dung:

Giải pháp, khuyến nghị gì nhằm giúp Đồng Tháp sớm thực hiện có hiệu quả Đề án sáp nhập Trường CĐN Đồng Tháp, Trường CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp và Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (12-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1907/TTKQH-GS ngày 01/6/2018 với nội dung:

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao tay nghề và trình độ ngoại ngữ cho lao động Việt Nam (12-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1791/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung:

Giải pháp khắc phục tình trạng người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp cao. (12-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1807/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung: “Lực lượng lao động có trình độ cao có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và nền công nghiệp 4.0 hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng nguồn nhân lực chung còn thấp thì thực trạng người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp rất cao (cuối năm 2017 có trên 215,3 ngàn người) nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tình hình này đã kéo dài nhiều năm chưa khắc phục hiệu quả.

Kết quả giải quyết chế độ cho người trong vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ (08-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Phùng Đức Tiến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1832/TTKQH-GS ngày 26/5/2018 với nội dung: "Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả giải quyết chế độ cho người trong vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới để nhanh chóng cho những người chưa được thụ hưởng chính sách sớm được công nhận và hưởng chế độ".

Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người đủ 80 tuổi trở lên (08-06-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1813/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung:

Trang
1 2 3 ... 18