Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (15-11-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn 103/ĐĐBQH-VP ngày 19/9/2018 về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

Bộ LĐTBXH trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La v/v đình chỉ chế độ chất độc hóa học đối với 06 công dân tỉnh Sơn La (15-11-2018)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La chuyển kiến nghị, phản ánh đến Bộ LĐTBXH của 06 công dân (gồm các ông: Trần Xuân Hảo, Trần Quốc Hải, Lò Văn Thiện, Hoàng Văn , Nguyễn Xuân Thanh, Lò Minh Tiến) về việc bị đình chỉ chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo Kết luận thanh tra số 78/KL-TTr ngày 12/02/2018 của Thanh tra Bộ LĐTBXH.

Danh mục nghề bắt buộc phải sử dụng lao động qua đào tạo nghề (21-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị về chế độ đối với thanh niên xung phong (21-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị đánh giá quá trình thực hiện thời gian qua và có giải pháp đồng bộ thực hiện ở các cấp nhằm giải quyết việc làm cho người dân (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, xúc tiến và giới thiệu việc làm trong xuất khẩu lao động đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BNN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Về cụ thể hóa khoản 3, Điều 187 Bộ luật Lao động (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Trang
1 2 3 ... 19