Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan quản lý các KCN tỉnh Bình Dương (07-01-2019)

Công ty cổ phần thép POMINA hỏi: Theo nội dung của Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, một bộ hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

Chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Vân, Công ty cổ phần hóa chất Việt trì hỏi: Hiện có một số vướng mắc khi xác định thời gian làm việc để thực hiện chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Vướng mắc khi lập phương án sử dụng lao động trong khi cổ phần hóa (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thì Xuân - Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị hỏi: Hiện nay khi xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Thông tư 07/2018, Thông tư 44/2015 và Nghị định 126/2017 nhưng do có nhiều điểm chưa thống nhất nên có nhiều điểm vướng và khó cho doanh nghiệp khi triển khai. Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ giải đáp để công tác tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp bảo đảm đúng tiến độ cũng như quyền lợi của người lao động.

Vướng mắc khi xây dựng phương án cổ phần hóa (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Nga, Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Huế hỏi: Theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2018 và Nghị định 126/2017 có nhiều điểm còn chưa được hướng dẫn rõ nên khó cho doanh nghiệp khi triển khai. Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh Xã hội có hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Khó khăn khi lập phương án sử dụng lao động (07-01-2019)

Bà Nguyễn Thị Hoa - Công ty cấp nước Đà Nẵng hỏi: Hiện nay, trong khi lập phương án sử dụng lao động doanh nghiệp có một số khó khăn, bởi theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động phải được phê duyệt trước khi lập phương án cổ phần hóa, trong khi Nghị định 63/2015/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động được trình cùng lúc với phương án sắp xếp (nếu là cổ phần hóa doanh nghiệp thì là phương án cổ phần hóa).

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018) (24-12-2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

Ký hợp đồng lao động với người cao tuổi (07-12-2018)

Bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh, Công ty CP kết cấu thép Toàn thịnh hỏi: Tôi đang làm việc tại Công ty CP Kết cấu Thép Toàn Thịnh. Công ty tôi hiện đang có 1 người lao động trên 60 tuổi, tháng 1/2019 sẽ hết hạn hợp đồng lao động. Nhưng người lao động có mong muốn tiếp tục công tác cho công việc hiện tại.

Thanh toán lương, BHXH cho người lao động (15-11-2018)

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam hỏi: Căn cứ Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; căn cứ vào Bộ luật Lao động 2012; căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; nay đơn vị chúng tôi có vấn đề mong quý cơ quan BHXH giúp đơn vị giải đáp như sau:

Trang
1 2 3 ... 22