anh_qc_truot_phai
anh_qc_truot_trai

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (08-12-2017)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (25-10-2017)

Danh sách doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Hướng dẫn thủ tục tuyển lao động người nước ngoài (27-02-2017)

Công ty TNHH HI-TEX (tỉnh Nghệ An) tuyển một quản lý xưởng may là người Hàn Quốc. Quản lý này trước đây là chủ đầu tư một công ty may mặc tại TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên công ty đã phá sản nên chứng từ, giấy phép kinh doanh đã bị vô hiệu hóa.

Phụ cấp đi lại cho nhân viên có phải tính đóng BHXH? (21-04-2016)

Bà Phương Loan - Tỉnh Vĩnh Phúc hỏi: Hiện tại công ty tôi có các khoản phụ cấp sau: Phụ cấp ngoại ngữ cho nhân viên phiên dịch và công nhân viên sử dụng ngoại ngữ trong quá trình làm việc; phụ cấp lái xe cho người lái xe đưa đón, chạy thử xe; phụ cấp sơn cho công nhân làm ở tổ sơn; phụ cấp bán hàng cho nhân viên phòng bán hàng; phụ cấp đi lại cho tất cả các công nhân viên trong công ty nếu nghỉ không quá 16h/tháng. Vậy công ty tôi phải đóng bảo hiểm các khoản phụ cấp nào?

Hướng dẫn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương (11-04-2016)

Trả lời công văn số 706/ĐS-TCCB ngày 29/3/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hướng dẫn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về bảng lương, phụ cấp lương (11-04-2016)

Trả lời công văn số 627/HHVN-TCTL ngày 22/3/2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về bảng lương, phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp có thể thỏa thuận cho mượn lao động? (07-04-2016)

Công ty cổ phần Phân bón Hoa Cương Đất Việt (TP. Hồ Chí Minh) chuyên sản xuất phân bón, không có chức năng cho thuê lao động. Công việc của công ty mang tính chất mùa vụ, vào các mùa thấp điểm, lao động gần như không có việc làm, hoặc có thì thu nhập rất thấp vì lương khoán sản phẩm.

Hướng dẫn xếp lương Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần (07-04-2016)

Bà Phạm Thị Hoàng, Công ty Cp dược phẩm dược liệu Pharmedic, 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc xếp lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại công ty cổ phần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trang
1 2 3 ... 16