Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 1998 - 2007

 

Quê quán: Thanh Hoá

Sinh năm: 1944

Bộ trưởng qua các thời kỳ