Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm

Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 1987 - 1989

 

Quê quán: Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Sinh năm: 1929

Bộ trưởng qua các thời kỳ