Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Song Hào

Đồng chí Song Hào giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thương binh Xã hội từ năm 1982 - 1987

 

Quê quán: xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Sinh năm: 1917

Mất năm: 2004

Bộ trưởng qua các thời kỳ