Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Dương Quốc Chính

Đồng chí Dương Quốc Chính giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Từ năm 1971-1975; Bộ Trưởng Bộ Thương binh Xã hội từ năm 1975 - 1982

 

Quê quán: xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Sinh năm: 1918

Mất năm:   1992

 

Bộ trưởng qua các thời kỳ