Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Ung Văn Khiêm

Đồng chí Ung Văn Khiêm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 1963 - 1971

 

Quê quán: làng Tân Đức (xã Tân Mỹ), huyện Chợ Mới, Long Xuyên (ngày nay là tỉnh An Giang)

Sinh năm: 1910

Mất năm: 1991

Bộ trưởng qua các thời kỳ