Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Phan Kế Toại

Đồng chí Phan Kế Toại giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 1959 - 1963

 

Quê quán: xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Sinh năm: 1892

Mất năm: 1973

Bộ trưởng qua các thời kỳ