Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Xiển

Đồng chí Nguyễn Xiển giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Cứu tế từ năm 1955 - 1959

 

Quê quán: TP Vinh, Nghệ An

Năm sinh: 1907

Năm mất: 1997

Bộ trưởng qua các thời kỳ