Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Tố

Đồng chí Nguyễn Văn Tố giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Cứu tế từ năm 1945 - 1946

Quê quán: Hà Đông, Hà Nội

Năm sinh: 1889

Năm mất:  1947

Bộ trưởng qua các thời kỳ