Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Lao động từ năm 1974 - 1981

 

Quê quán: làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Năm sinh: 1922

Bộ trưởng qua các thời kỳ