Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu

Giữ chức vụ Bộ Trưởng bộ Lao động từ năm 1965-1974

 

Quê quán: Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Năm sinh: 1915

Năm mất:  2005

Bộ trưởng qua các thời kỳ