Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo

Giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động từ năm 1946-1965:

 

Quê quán: làng Phước Lợi (có tài liệu ghi là làng Gò Đen), tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An)

Năm sinh: 1908

Năm mất:  1970

Bộ trưởng qua các thời kỳ