Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/02/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !