Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/01/2017

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/03/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !