Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Thông tư Quy định giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/02/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !