Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/02/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !