Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/02/2017

Các ý kiến đóng góp

truong thành nhân () - tp hcm

Đây là cơ hội tốt nhất cho dây nghề tái cơ cấu lại. cho nên phải xây dựng lại hệ thống cho hoàn thiện từng vị trí công việc thật rõ ràng , để dậy nghề phát triển khi baan hành các văn bản và chuong trinh đào tạo cần phân biệt nhóm nghành kỹ thuật và nghiệp vụ tranh hiểu nhâm khi triển khai. nên xây dựng hệ thống chuong trình giao trình , hệ thống bài tập thực hành chung và chuẩn đội ngũ GV cẩn kiểm tra lại tay nghề bặc mấy cụ thể , thường xuyên, lâu nay bi bỏ quên chỉ chú trọng vào cái bằng thạc sĩ tiến sĩ mà không làm được cái gì ,

Trang         
Tổng số 1 bản ghi / 1 trang