Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84- 024) 38. 249.517 / 104

Fax: (84- 024) 38. 240.122

 • Lãnh đạo đơn vị

 • Tổ chức trực thuộc

 • Chức năng nhiệm vụ

 • Cục trưởng

 • Tống Hải Nam

 • Điện thoại: (84- 024) 38.249.517 / 404


 • Chi tiết
 • Phó Cục trưởng
  Đặng Sỹ Dũng

  Chi tiết
 • Phó Cục trưởng
  Phạm Viết Hương

  Chi tiết
 • Phó Cục trưởng
  Nguyễn Gia Liêm

  Chi tiết