Bộ LĐTBXH trả lời Công ty TNHH IN BDT Việt Nam về mức tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Ngày cập nhật: 14-05-2018
anhminhhoa

Bộ LĐTBXH trả lời Công ty TNHH IN BDT Việt Nam về mức tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Trả lời công văn số 02/2018/BĐT-BHXH ngày 16/4/2018 của Công ty TNHH IN BDT Việt Nam vướng mắc về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTBXH có ý kiến như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa các; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nàh ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có thân nhân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Đề nghị quý công ty căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ với cơ quan lao động thương binh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tải toàn văn văn bản trả lời tại đây.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)