Bộ LĐTBXH trả lời Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tính toán và sử dụng phép năm.

Ngày cập nhật: 07-05-2018
anhminhhoa

Bộ LĐTBXH trả lời Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tính toán và sử dụng phép năm.

Trả lời công văn số VN 061 ngày 06/03/2018 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tính toán và sử dụng phép năm, sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về thời gian nghỉ hằng năm (nghỉ phép năm)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ hằng năm khi có đủ 12 tháng làm việc cho một doanh nghiệp. Thời gian được coi là thời igan làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm căn cứ vào Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động trong đó có thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

Việc tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm đã được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Công ty không sử dụng công thức tính khác với công thức tính đã được pháp luật quy định.

2. Về phương thức tính toán nghỉ ốm

Công ty không mô tả về các khoản phụ cấp, khoản đãi ngộ theo thỏa ước lao động tập thể hoạc quy chế của lao động do đó không đủ cơ sở để nghiên cứu trả lời.

Xem chi tiết văn bản trả lời tại đây.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)