Kết luận thanh tra về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày cập nhật: 07-05-2018
Kết luận thanh tra về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-TTG ngày 27/02/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện chinh sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH kết luận thanh tra việc thực hiện chinh sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: Download tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)