Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 27-03-2018
anhminhhoa

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Một trong những nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì: “ Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội”, theo đó mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi còn làm việc.

Hiện nay, việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các Nghị quyết của quốc hội, theo đó “Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội”.

Thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Ngày 15/7/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, việc điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp đối với nhóm đối tượng có mức hưởng dưới 2.000.000 đồng/tháng chỉ được thực hiện đối với người đang hưởng trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức điều chỉnh tăng thêm là 7,44% trên mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2017 và thời gian thực hiện từ ngày 01/07/2017. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 để hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, theo đó từ ngày 01/7/2018 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng để trình Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang được giao nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5 năm 2018). Nội dung kiến nghị của cử tri tiếp tục được đưa ra để trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Trên đây là trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế để trả lời cử tri.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)