Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Dũng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Ngày cập nhật: 27-03-2018
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Dũng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 2121/VPCP-QHĐP ngày 07/03/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Dũng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn về những nội dung liên quan tại File đính kèm

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)