Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Ngày cập nhật: 26-01-2018
anhminhhoa

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ an về đề nghị Bộ LĐTBXH tăng cường quản lý các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đưa người đi lao động ở nước ngoài, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Download

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn về đề nghị tăng thời hạn xuất khẩu lao động tại nước ngoài từ 3 năm lên 5 năm để phù hợp với nhu cầu làm việc của người lao động. Download

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều 37, Mục 3, Chương 5 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Download

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đề nghị mở rộng đối tượng vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Download

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)