Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Ngày cập nhật: 08-01-2018
anhminhhoa

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về đề nghị Nhà nước quan tâm có chính sách về bảo hiểm xã hội cho nông dân. Download

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Đoàn Đai biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về đề nghị xem xét điều chỉnh mức lương hưu của lao động nữu từ ngày 01/01/2018 thực hiện như quy định trước ngày 01/01/2018 để phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo quyền lợi chính đáng của lao động nữ. Download

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà nẵng; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về đề nghị các Bộ ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ hoặc không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Download

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà nẵng về đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người lao động. Download

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An về kiến nghị cần mở rộng quyền lợi đối với loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đảm bảo tính bình đẳng với loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc. Download

6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước đây, nhất là đối với các nhà giáo nghỉ hưu có chế độ lương hưu thấp. Download

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)