Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày cập nhật: 25-10-2017
anhminhhoa

Danh sách doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động: File đính kèm

1. Danh sách doanh nghiệp đang hoạt động cho thuê lại lao đông: 127 doanh nghiệp

2. Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: 5 doanh nghiệp

3. Danh sách Giấy phép hết hạn: 3 Giấy phép

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)