Hướng dẫn thủ tục tuyển lao động người nước ngoài

Ngày cập nhật: 27-02-2017
anhminhhoa

Công ty TNHH HI-TEX (tỉnh Nghệ An) tuyển một quản lý xưởng may là người Hàn Quốc. Quản lý này trước đây là chủ đầu tư một công ty may mặc tại TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên công ty đã phá sản nên chứng từ, giấy phép kinh doanh đã bị vô hiệu hóa.

Công ty TNHH HI-TEX đề nghị giải đáp, Công ty muốn xin giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài này thì cần thủ tục gì? Bản thân lao động cũng không tự chứng minh được trước đây đã ở vị trí tổng giám đốc, vậy Công ty phải làm thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Công ty TNHH HI-TEX muốn tuyển người nước ngoài vào làm việc thì cần thực hiện các việc sau:

- Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Mục 1 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

- Thực hiện việc cấp giấy phép lao động theo quy định tại Mục 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Một trong các văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP là văn bản của Công ty TNHH HI-TEX về quyết định việc bổ nhiệm người lao động nước ngoài vào vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)