Trợ cấp thương, bệnh binh

Ông Nguyễn Văn Giang Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hỏi:Tôi là thương binh 4/4 tỷ lệ 21%, đồng thời là bệnh binh 2/3 tỷ lệ 61%. Vì chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội và trước đây giám định gộp nên chỉ được hưởng chế độ bệnh binh 61%. Năm 2016, tôi giám định vết thương sót thêm 16%, tổng tổn thương cơ thể thương tật 37%. Vậy, tôi có được cộng 16% vào bệnh binh 61% để hưởng trợ cấp không? Có được truy lĩnh trợ cấp một lần vết thương sót không?

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH An Phú.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 330/QĐ-TTr ngày 25/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, ngày 12/01/2016, Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH An Phú.