Chuyển hưởng trợ cấp từ bệnh binh sang thương binh

Ông Hà Đức Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Năm 1986, ông giám định gộp 2 loại thương binh và bệnh binh tỷ lệ là 70% trong đó, tỷ lệ thương binh 30%. Hiện ông Thịnh đang hưởng chế độ bệnh binh 2 tỷ lệ 70%. Tháng 7/2016, ông giám định lại vết thương còn sót, được thêm 18% thương tật, cộng với 30% cũ được 48% thương tật.

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH An Phú.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 330/QĐ-TTr ngày 25/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, ngày 12/01/2016, Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH An Phú.