Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Nhà H11+12 khu tập thể VKH, ngách 10/106 Hoàng Quốc Việt, tổ 19, phường Nghĩa đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà nội hỏi: Chúng tôi bao gồm nhiều cán bộ công nhân viên chuyên làm các nghề Địa chất, Địa vật lý, Địa chất Thủy văn, Trắc địa, Khoan, Khai đào v.v.... thuộc Liên đoàn C trước đây, nay đổi tên là Liên đoàn INTERGEO, là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất trong nhiều thời gian giúp bạn Lào trước đây.

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH An Phú.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 330/QĐ-TTr ngày 25/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, ngày 12/01/2016, Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH An Phú.