Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 2774
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2688/VBHN-BLĐTBXH 08/07/2019

Quyết định Về chính sách nội trú đối vi học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp

58/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

10 /2019/TT-BLĐTBXH 28/06/2019

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

2090/VBHN-BLĐTBXH 29/05/2019

Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019

Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

44/2019/NĐ-CP 20/05/2019

Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

1864/VBHN-BLĐTBXH 15/05/2019

Nghị định Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

1866/VBHN-BLĐTBXH 15/05/2019

Nghị định Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1312/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

1307/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp