Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10919
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 24/09/2021

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH 15 Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 116/NQ-CP 24/09/2021

Nghị quyết số 116/NQ-CP Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1042/QĐ-LĐTBXH 21/09/2021

Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

1019/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1019/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2021

1018/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2021

3037/LĐTBXH-TCCB 10/09/2021

Công văn số 3037/LĐTBXH-TCCB VV báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc gđ 2022-2026

3036/LĐTBXH-TCCB 09/09/2021

Công văn số 3036/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng toàn phần Chevening 2022/2023

3031/LĐTBXH-VP 09/09/2021

Công văn số 3031/LĐTBXH-VP V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

105/NQ-CP 09/09/2021

Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

2997/LĐTBXH-KHTC 07/09/2021

Công văn số 2997/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang