Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10557
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4796/LĐTBXH-VP 11/11/2019

Công văn số 4796/LĐTBXH-VP V/v hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

1682/QĐ-LĐTBXH 08/11/2019

Quyết định 1682/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thuộc Cục Trẻ em

1657/QDD-LDDTBXH 06/11/2019

Quyết định số 1657/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

4737/LĐTBXH-TCCB 06/11/2019

Công văn số 4737/LĐTBXH-TCCB V/v thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

4731/LĐTBXH-TCGDNN 06/11/2019

Công văn số 4731/LĐTBXH-TCGDNN V/v sáp nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

1640/QĐ-LĐTBXH 01/11/2019

Quyết định số 1640/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, bảo trì công trình xây dung năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

796-CV/BCSĐ 01/11/2019

Công văn số 796-CV/BCSĐ V/v tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

1625/QĐ-LĐTBXH 31/10/2019

Quyết định số 1625/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

1606/QĐ-LĐTBXH 28/10/2019

Quyết định 1606/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em

4544/TB-LĐTBXH 25/10/2019

Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội