Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10806
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
534/LĐTBXH-TCCB 02/03/2021

Công văn số 534/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng U-Crai-na năm 2021

238/QĐ-LĐTBXH 22/02/2021

Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

359/LĐTBXH-KHTC 19/02/2021

Công văn 359/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

226/QĐ-LĐTBXH 18/02/2021

Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020

18/BC-LĐTBXH 13/02/2021

Báo cáo số 18/BC-LĐTBXH Tình hình chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

201/QĐ-LĐTBXH 02/02/2021

Quyết định 201/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt vách kính khung nhôm Nhám khám và điều trị trun gtaam của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

229/LĐTBXH-VP 28/01/2021

Công văn số 229/LĐTBXH-VP V/v yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

201/LĐTBXH-ATLĐ 25/01/2021

Công văn số 201/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường quản lý công tác an toàn tạ các công trình vui chơi công cộng

52/QĐ-LĐTBXH 14/01/2021

Quyết định số 52/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm tài sản, dịch vụ của Cục Trẻ em

103/LĐTBXH-KHTC 14/01/2021

Công văn số 103/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020