Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

 Error ‭[1]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[2]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[3]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[4]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[5]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[6]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[7]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

 Error ‭[8]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 9aa2659f-3936-7092-d058-d4fa96d14730.

NGƯỜI CÓ CÔNG

NGƯỜI CÓ CÔNG

Năm 2020: Giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng Năm 2020: Giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng

Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành công điện số 06/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định tặng quà cho người có công nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương

XÃ HỘI

XÃ HỘI

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 19/6/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết đã nêu ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra cơ sở cai nghiện Tiền Giang

ĐỊA PHƯƠNG – CƠ SỞ

ĐỊA PHƯƠNG – CƠ SỞ

Hà Giang: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo Hà Giang: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Những năm qua, công tác giảm nghèo, nhất là việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được tỉnh Hà Giang quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo nói chung, hộ nghèo DTTS nói riêng đã giảm đáng kể. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động tri ân Người có công dịp 27/7 năm 2020