Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020
 Chiều 18/5/2020, Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức buổi họp triển khai các công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên.