Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hệ thống luật về an toàn vệ sinh lao động

Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hệ thống luật về an toàn vệ sinh lao động

04/08/2014
Sau gần 20 năm thi hành, các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Bộ luật Lao động cơ bản đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể thiết lập quan hệ lao động, góp phần bảo vệ an toàn, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp cũng như kỹ thuật công nghệ mới, thì những yêu cầu về phúc lợi và đảm bảo ATVSLĐ đã bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong công tác này
Đổi mới quá trình đào tạo giáo viên dạy nghề theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Đổi mới quá trình đào tạo giáo viên dạy nghề theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

25/07/2014
Giáo dục và đào tạo là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Trong hệ thống giáo dục đào tạo nói chung, hệ thống dạy nghề nói riêng, giáo viên đóng vai trò quyết định trực tiếp đến chất lượng đào tạo, điều đó đã được khẳng định trong chiến lược phát triển dạy nghề, coi phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề là một trong những giải pháp trọng tâm quyết định đến sự phát triển và nâng cao chất lượng dạy nghề. Chính vì vậy, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung, giáo viên dạy nghề nói riêng.
Một số vấn đề mới trong công tác cai nghiện phục hồi hiện nay

Một số vấn đề mới trong công tác cai nghiện phục hồi hiện nay

15/07/2014
Việc sử dụng trái phép chất ma túy là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xác định tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia, đe dọa sự ổn định, phát triển và thành quả đổi mới của đất nước.
Nghị quyết giảm nghèo 2016 - 2020: Ưu tiên hộ cận nghèo, hộ nghèo vùng dân tộc...

Nghị quyết giảm nghèo 2016 - 2020: Ưu tiên hộ cận nghèo, hộ nghèo vùng dân tộc...

02/07/2014
Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 vừa ra Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị tăng nguồn lực đầu tư cho các chương trình, chính sách giảm nghèo trong giai đoạn tới để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo Lao động và Xã hội có cuộc phỏng vấn ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ LĐ-TBXH xung quanh việc triển khai nghị quyết này.
Đẩy mạnh giảm nghèo đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số: Góp phần giảm nghèo bền vững, tạo bình đẳng hơn giữa các nhóm dân tộc

Đẩy mạnh giảm nghèo đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số: Góp phần giảm nghèo bền vững, tạo bình đẳng hơn giữa các nhóm dân tộc

24/06/2014
Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một số mục tiêu Thiên niên kỷ. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh, bình quân cả nước giảm 2% hộ nghèo/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 2,0 lần, đời sống người nghèo được cải thiện...
Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em: Nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy

Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em: Nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy

13/05/2014
Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhưng cũng phải thẳng thẳn nhìn nhận, tính đến năm 2013 hầu hết các mục tiêu quan trọng liên quan trực tiếp đến trẻ em thì chúng ta lại chưa đạt được. Tình trạng thiếu các điểm giải trí an toàn và phù hợp ở các xã phường, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, phải lao động trong điều kiện tồi tệ, tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại chưa giảm…
Vai trò của Nhà nước đối với dịch vụ xã hội

Vai trò của Nhà nước đối với dịch vụ xã hội

06/05/2014
Đối với người dân, cảm thụ tính ưu việt của xã hội chính là thông qua những gì họ được thụ hưởng từ dịch vụ xã hội mang lại. Khi con người ngày càng ý thức rõ rệt hơn quyền lợi của mình, thì thụ hưởng dịch vụ xã hội với chất lượng tốt hơn, trách nhiệm cao hơn là thước đo trực tiếp đảm bảo quyền con người trong xã hội. Nền kinh tế xã hội của một quốc gia càng phát triển thì nhu cầu đối với dịch vụ xã hội ngày càng cao và đòi hỏi cần phải chú trọng nhiều hơn nhằm tạo ra sự công bằng, ổn định và phát triển xã hội một cách bền vững.
Những định hướng căn bản trong Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi

Những định hướng căn bản trong Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi

14/04/2014
Luật BHXH được Quốc hội thông qua năm 2006, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách BHXH. Sau 7 năm thực hiện, Luật đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước.

Chung nhan Tin Nhiem Mang