Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên

05/07/2019
Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

04/07/2019
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên

03/07/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình

02/07/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Khánh Việt và một số đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Khánh Việt và một số đơn vị thành viên

01/07/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Khánh Việt và một số đơn vị thành viên
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương

19/03/2019
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 34 doanh nghiệp

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 34 doanh nghiệp

19/03/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 34 doanh nghiệp

Chung nhan Tin Nhiem Mang