Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỬ TRI & ĐBQH

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019
Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Theo quy định hiện hành, đại diện thương lượng của tập thể người lao động để ký thỏa ước lao động tập thể là BCH Công đoàn cơ sở hoặc Ban Đại diện lao động. Tuy nhiên, do người ký thỏa ước vẫn là người làm công ăn lương của doanh nghiệp nên thỏa ước lao động tập thể nhiều khi có nội dung chưa thực sự đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Do đó, đề nghị quy định thỏa ước lao động tập thể do công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở ký với người sử dụng lao động (Kiến nghị số 41).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019
Cử tri tỉnh Bến Tre cho rằng, hiện nay tiêu chí tuyển dụng lao động của nước ta phần lớn dựa vào bằng cấp là chính, tay nghề chỉ là tiêu chí phụ (do đó phát sinh ra những tiêu cực là mua bằng cấp, nâng điểm thi...), trong khi đó các nước phát triển thì ngược lại tiêu chí tuyển lao động của họ dựa vào tay nghề lao động là chính, bằng cấp chỉ là phụ. Cử tri kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội quan tâm, định hướng tiêu chí tuyển dụng lao động theo hướng như các nước phát triển vì tay nghề mới là yếu tố quan trọng đánh giá chất lượng lao động (Kiến nghị số 42).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019
Cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh, hiện nay nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ra trường không có việc làm, đào tạo nghề cũng còn nhiều bất cập, sau khi ra trường cũng không có việc làm. Đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng đào tạo khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ và tham mưu Chính phủ có đề án giải quyết việc làm cho số sinh viên ra trường thất nghiệp hiện nay (Kiến nghị số 43).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

08/10/2019
Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Kiến nghị số 44).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

08/10/2019
Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét không thu bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm vì thời gian này họ đã đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí, bắt buộc phải đóng bảo hiểm thất nghiệp là không phù hợp (Kiến nghị số 45).
Kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

08/10/2019
Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị ban hành các chính sách, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo lao động kỹ thuật cao; có các chính sách ưu đãi chuyên biệt như: học bổng, học phí, các chế độ đãi ngộ phù hợp đối với người học và có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút chuyên gia, và các doanh nghiệp, trường học tham gia vào công tác đào tạo lao động kỹ thuật cao (Kiến nghị số 46).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

07/10/2019
 Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đạt trường chất lượng cao đến năm 2020 (Kiến nghị số 47).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

07/10/2019
Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: đề nghị nâng mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ làm mới từ 25 triệu đồng/hộ, lên 50 triệu đồng/hộ. Vì mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm như hiện nay thấp chưa đáp ứng nhu cầu làm nhà ở của hộ nghèo (Kiến nghị số 48).

Chung nhan Tin Nhiem Mang