Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỬ TRI & ĐBQH

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

23/05/2019
Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu ban hành quy định hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật từng ngành để làm cơ sở cho các cơ quan cấp tỉnh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của từng đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó xác định giá dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) (Kiến nghị tại Kỳ 5, Quốc hội khóa XIV).
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Đào tạo nghề

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Đào tạo nghề

22/05/2019
Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đào tạo nghề... để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Kiến nghị tại Kỳ 3, Quốc hội khóa XIV).
Đề nghị xem xét nâng Pháp lệnh Ưu đãi người có công lên thành Luật Người có công

Đề nghị xem xét nâng Pháp lệnh Ưu đãi người có công lên thành Luật Người có công

21/05/2019
Cử tri tỉnh Bình Thuận và Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Xem xét nâng Pháp lệnh Ưu đãi người có công lên thành Luật Người có công (Cử tri tỉnh Bình Thuận, kiến nghị tại Kỳ 2, Quốc hội khóa XIV) và nghiên cứu, ban hành Luật hay Pháp lệnh thay thế cho Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành; rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng mới chưa quy định chính sách" (Cử tri tỉnh Nam Định, kiến nghị tại Kỳ 4, Quốc hội khóa XIV).
Chính sách an sinh xã hội

Chính sách an sinh xã hội

20/05/2019
Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: đối với các chính sách về an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ của nhà nước, cử tri đề nghị không hỗ trợ, đầu tư dàn trải, vì như vậy chính sách sẽ manh mún, khó thực hiện, không hiệu quả, ví dụ như chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ (Kiến nghị tại Kỳ 5, Quốc hội khóa XIV)
Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực

16/05/2019
CLB Cựu đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần có chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 và nguồn nhân lực làm thương mại điện tử
Đề xuất chính sách cho thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc hóa học

Đề xuất chính sách cho thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc hóa học

08/04/2019
Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH), bổ sung chế độ trợ cấp cho thế hệ thứ 3 được xác định bị hậu quả CĐHH, nâng mức trợ cấp hằng tháng cho người nhiễm CĐHH.
Tăng gần 7% trợ cấp cho người có công từ tháng 7/2018

Tăng gần 7% trợ cấp cho người có công từ tháng 7/2018

08/04/2019
Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh mức chi điều dưỡng cho người có công tăng theo tỷ lệ điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo quy định.
Từ 2019, di chuyển hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Từ 2019, di chuyển hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

08/04/2019
Theo ý kiến của cử tri tỉnh Lạng Sơn, mức chi hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ 2.000.000 đồng như hiện nay là thấp.