Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BỘ VỚI DOANH NGHIỆP

Làm rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Làm rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

16/09/2019
Công ty Luật TNHH IPIC kiến nghị như sau: Trong hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, Công ty Luật TNHH IPIC (Sau đây gọi tắt là "IPIC") có câu hỏi mong được Quý cơ quan hướng dẫn như sau:
Vướng mắc khi tiến hành quy trình xử lý kỷ luật lao động

Vướng mắc khi tiến hành quy trình xử lý kỷ luật lao động

12/09/2019
Công ty Vận tải biển Sài gòn kiến nghị như sau: Hiện nay, trong khi tiến hành quy trình xử lý kỷ luật lao động có nhiều khó khăn do có những điểm khác nhau giữa Nghị định 148/2018/ND-CP và Thông tư 47/2015/TT-BLDTBXH nên đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý kỷ luật trong trường hợp nếu người lao động đã được mời họp mà không đến tham dự thì doanh nghiệp có được tiến xử lý kỷ luật luôn không? Hay phải đợi sau 03 lần thông báo mới được họp xem xét kỷ luật để có thể bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo đúng pháp luật cũng như để doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện?
Thực hiện các chính sách cho người lao động

Thực hiện các chính sách cho người lao động

09/09/2019
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mednovum hỏi: Hiện nay, Mednovum có một số vấn đề thắc mắc kính mong được sự hỗ trợ giải đáp từ Quý Cơ quan như sau:
Chi trả Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt

Chi trả Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt

06/09/2019
Công ty TNHH Laird Việt Nam hỏi: Hiện nay Công ty tôi cần cắt giảm nhân sự do thay đổi phương án kinh doanh. Nhưng năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP. Trong đó không nhắc đên mục này. Cho tôi hỏi Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP còn hiệu lực vào thời điểm này không?
Hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ trong trường hợp đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc

Hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ trong trường hợp đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc

29/08/2019
Công ty TNHH Seedon Partners hỏi: Chúng tôi, Công ty TNHH Seedon Partners đã đăng ký nhu cầu và được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí công việc nhà quản lý với chức danh Tổng Giám đốc. Người lao động dự kiến cho vị trí này đã được cấp giấy phép lao động cũng tại vị trí công việc nhà quản lý với chức danh Giám đốc ở một công ty khác.
Chi trả trợ cấp mất việc làm do cơ cấu lại ngành hàng

Chi trả trợ cấp mất việc làm do cơ cấu lại ngành hàng

19/08/2019
Công ty TNHH Laird Vietnam kiến nghị như sau: Hiện nay, Công ty tôi cho người lao động nghỉ việc theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động (cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ).
Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

15/08/2019
Công ty TNHH ZIGEXN VENTURA là công ty 100% vốn Nhật Bản, ngành nghề kinh doanh có mã CPC 864. Hiện nay, Công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật và đang làm hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người này là Nhà quản lý - Tổng Giám đốc.
Chế độ, chính sách đối với người lao động

Chế độ, chính sách đối với người lao động

12/08/2019
Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam trân trọng kính gửi tới Văn phòng Chính phủ, và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện các quy định về pháp luật, Công ty chúng tôi có một số thắc mắc như sau:

Chung nhan Tin Nhiem Mang