Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG TIN CƠ CỞ

TP. HCM: Thông qua gói hỗ trợ lần 3 với 5 nhóm đối tượng

TP. HCM: Thông qua gói hỗ trợ lần 3 với 5 nhóm đối tượng

23/09/2021
 HĐND TP. HCM vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn TPHCM (gói hỗ trợ lần 3).
Hà Tĩnh ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Hà Tĩnh ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

22/09/2021
Tỉnh đặt mục tiêu chung là kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của trẻ em, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em.
Tới năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu giảm thấp nhất số lao động trẻ em và lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Tới năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu giảm thấp nhất số lao động trẻ em và lao động chưa thành niên trái pháp luật.

22/09/2021
Đây là định hướng mà UBND tỉnh Tuyên Quang đã nêu ra trong Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

17/09/2021
Ngày 15/9, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.    
Bình Định bắt đầu triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025

Bình Định bắt đầu triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025

15/09/2021
Từ ngày 01/9, tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ( LĐTBXH ), cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan và sự sáng tạo của từng khảo sát viên trong quá trình thực hiện công tác này.
Nghệ An: Gần 7.000 doanh nghiệp được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghệ An: Gần 7.000 doanh nghiệp được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

08/09/2021
 Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết số 68) của Chính phủ là nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung ưu tiên. Đến nay, đã có gần 7.000 doanh nghiệp được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với kinh phí hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng.    
Kon Tum thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh

Kon Tum thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh

06/09/2021
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”, ngày 01/9, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 3126/UBND-NC về việc thu dung và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Đồng Tháp bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do

Tỉnh Đồng Tháp bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do

30/08/2021
Ngày 29/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1277 /QĐ-UBND-HC về việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Chung nhan Tin Nhiem Mang