Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Hơn 3.700 tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 3.700 tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

28/07/2023
 Kết thúc thời gian nộp bài (ngày 30/6/2023), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nhận được 3.736 tác phẩm của 3 loại hình: Tạp chí, báo, phát thanh/truyền hình/video clip, do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự.
Nét độc đáo trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh

Nét độc đáo trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh

18/05/2023
 Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) là dịp để chúng ta tưởng nhớ, biết ơn những tư tưởng tiến bộ, những đóng góp vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị to lớn trong lịch sử, mà còn là kim chỉ nam soi sáng con đường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.
Nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên

Nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên

18/05/2023
 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023 sẽ tiếp tục là sân chơi hấp dẫn để các bạn sinh viên được tham gia trải nghiệm, tích lũy kiến thức; từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

04/05/2023
 Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hơn 640 tác phẩm tham dự cuộc thi

Hơn 640 tác phẩm tham dự cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

24/04/2023
 Ngày 24/4, Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo về Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023, đồng thời, phát động cuộc thi viết lần thứ ba, năm 2023-2024.
Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi thôi thúc dân tộc Việt Nam thời kỳ mới

Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi thôi thúc dân tộc Việt Nam thời kỳ mới

24/04/2023
Đại thắng mùa Xuân 1975 mở ra một thời kỳ mới, mãi là niềm tự hào, thôi thúc mỗi con người Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 
Đảng ủy khối cơ quan Trung ương phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy khối cơ quan Trung ương phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

17/04/2023
Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chung nhan Tin Nhiem Mang